Zakończenie umowy a widok opublikowanego grafiku pracownika

Dodając zakończenie umowy w systemie jednocześnie go nie udostępniając - widok opublikowanego grafiku pracownika się nie zmieni. Dopiero kiedy pracodawca opublikuje dokument pracownikowi, zobaczy on zmiany w swoim grafiku.

Zakończenie umowy

Dodawanie zakończenia umowy odbywa się z poziomu KADRY » UMOWY. We wskazanej zakładce, należy zaznaczyć wytypowaną umowę i kliknąć opcję DODAJ » ZAKOŃCZENIE.

Widok opublikowanego grafiku pracownika a dodanie zakończenia do umowy - dodawanie zakończenia

W wygenerowanym oknie, po uzupełnieniu informacji o warunkach i terminach zakończenia umowy, należy kliknąć ZAPISZ. W następnym kroku należy zapoznać się z komunikatem i zaakceptować w celu wygenerowania zakończenia:

Zakończenie umowy a widok opublikowanego grafiku pracownika - informacja o przeliczeniu limitu urlopu

Po wprowadzeniu zakończenia umowy, system automatycznie dokona przeliczenia limitu urlopowego danego pracownika. Zmiany będą widoczne w systemie zarówno po stronie osoby rozliczającej, pracodawcy jak i pracownika.

Widok opublikowanego grafiku pracownika ulegnie aktualizacji, tylko w przypadku gdy zakończenie umowy zostanie udostępnione w Panelu ePracownik. W celu opublikowania zakończenia umowy osobie zatrudnionej, należy z poziomu zakładki KADRY » UMOWY, kliknąć w umowę. W następnym kroku należy przejść do zakładki HISTORIA ZMIAN UMOWY, zaznaczyć zakończenie umowy i kliknąć w opcję OPUBLIKUJ » OPUBLIKUJ KLIENTOWI I W PANELU EPRACOWNIK.

Widok opublikowanego grafiku pracownika a dodanie zakończenia do umowy - publikacja zakończenia umowy