Zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych

W systemie mojebiuro24.pl aby usprawnić pracę pracownikom biura rachunkowego zostały prowadzone schematy księgowe między innymi takie jak: "Zakup tow. handlowych oraz materiałów podst." i "Koszty uboczne zakupu".

Zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych

Fakturę dokumentującą zakup towarów handlowych lub materiałów podstawowych należy zaksięgować poprzez zakładkę: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT lub FAKTURA (BEZ VAT), gdzie jako rodzaj wydatku wybieramy ZAKUP TOWARÓW HANDLOWYCH ORAZ MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH.

Zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych - ksiegowanie

Zakupiony towar/materiał można wprowadzić na dwa sposoby:

  1. poprzez zakładkę STAWKI, gdzie wprowadza się wartości wskazane w podsumowaniu dokumentu, 

Zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych - zakładka stawki

Zakup towarów handlowych księgowany przez zakładkę STAWKI nie wywołuje skutków magazynowych.

  1. poprzez zakładkę POZYCJE, gdzie wprowadzane są oddzielnie wszystkie pozycje dokumentu, aktualizując tym samym katalog produktów lub stan magazynowy (w zależności od tego czy na koncie klienta posiadany jest pakiet bez magazynu czy z magazynem). Katalog produktów znajduje się w zakładce: PRZYCHODY » PRODUKTY na kontach z pakietem bez magazynu lub stan magazynu w zakładce: MAGAZYN » PRODUKTY jest dostępny na kontach z pakietem zawierającym rozbudowany magazyn. Po zapisaniu wydatku system tworzy automatycznie dokument PZ (opcja dostępna w pakiecie z magazynem).

Zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych - zakładka pozycje

Księgowanie faktury zakupu z uwzględnieniem daty ważności produktów

Jeżeli zakupione towary posiadają daty ważności to podczas księgowania wydatku możliwe jest ich uwzględnienie dla poszczególnych partii towarów. W pierwszej kolejności jednak, aby przypisać datę ważności do partii produktu, dany produkt powinien mieć włączoną opcję dat ważności.

Funkcja dat ważności jest dostępna wyłącznie na kontach klientów posiadających pakiet z rozbudowanym magazynem. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania dat ważności w systemie znajdują się w artykule: Daty ważności produktów w magazynie.

W zależności od zdefiniowania przyjmowanego produktu znajdującego się w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY możliwe jest wprowadzenie dat ważności, gdzie dla produktów z:

  • włączoną opcją DATA WAŻNOŚCI - możliwe jest uzupełnienie kolumny DATA WAŻNOŚCI.

Zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych - dodawanie produktu z data ważności

  • wyłączoną opcją DATA WAŻNOŚCI - nie można uzupełnić kolumny DATA WAŻNOŚCI (jednak brak jej uzupełnienia nie ma wpływu na zapisanie dokumentu magazynowego). Pojawi się wówczas komunikat dla danego produktu o treści: “Daty ważności są wyłączone dla tego produktu”.

Zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych - produkt bez daty ważności

Jeśli data ważności produktu jest datą przyszłą, po zapisaniu wydatku system automatycznie wygeneruje dokument PZ (zakładka MAGAZYN » DOKUMENTY). Jeżeli jednak wprowadzana data ważności dla partii produktu będzie datą wsteczną, to pojawi się komunikat o treści “Wprowadzona data ważności jest w przeszłości. Jesteś pewien, że chcesz kontynuować?”. Po wybraniu opcji TAK, system automatycznie wygeneruje dokument PZ. W przypadku wyboru opcji NIE system nie wygeneruje dokumentu magazynowego, a cofnie użytkownika do okna dodawania wydatku.

Zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych - data ważności produktu

Zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych z dodatkowym kosztem transportu

Przy zakupie towarów handlowych i materiałów podstawowych może wystąpić na fakturze dodatkowy wydatek dotyczący m.in. transportu, załadunku, wyładunku lub ubezpieczenia w drodze.

Księguje się go w tym samym oknie co towary lub materiały poprzez wprowadzenie drugiego (nowego) rodzaju wydatku KOSZTY UBOCZNE ZAKUPU.

Zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych w systemie MB 24

Tak zaksięgowana faktura trafi do Rejestru zakupu VAT (w przypadku czynnych podatników VAT) oraz do dwóch różnych kolumn Księgi przychodów i rozchodów:

  • nr 10 - Zakup towarów handlowych i materiałów,
  • nr 11 - Koszty uboczne zakupu.