Zakup wyposażenia

Zakupiony majątek, który spełnia warunki uznania go za wyposażenie zaksięgujemy w systemie mojebiuro24.pl dzięki odpowiednio do tego utworzonym rodzajem wydatku.Więcej w temacie tego, co można uznać za wyposażenie w artykule: Wyposażenie - wszystko co warto wiedzieć

Aby zaksięgować zakup wyposażenia należy przejść do zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT lub FAKTURA (bez VAT).

Zakup wyposażenia - jak to zrobić w systemie

W oknie, które się pojawi jako rodzaj wydatku należy wybrać ZAKUP WYPOSAŻENIA. Uzupełniamy dane zgodnie z dokumentem zakupu. Po wybraniu powyższego rodzaju wydatku u dołu pojawią się 2 pola do wypełnienia:

  • nazwa - wprowadzamy nazwę wyposażenia,
  • data wprowadzenia - wpisujemy datę, w której rzeczywiście wprowadziliśmy do użytkowania dane wyposażenie.

Zakup wyposażenia- dodaj wydatek

Po zapisaniu wydatek zostanie ujęty w kolumnie 13 KPiR - pozostałe wydatki, Rejestrze VAT zakupu (w przypadku czynnych podatników VAT) oraz Kartotece wyposażenia, która znajduje się w zakładce EWIDENCJE » WYPOSAŻENIE.