Zawieszenie działalności klienta w systemie

Przedsiębiorca który podlega wpisowi do CEIDG i nie zatrudnia pracowników ma prawo do zawieszenia działalności gospodarczej na okres minimum 30 dni.

Zawieszenie działalności zgłasza się na wniosku CEIDG-1. Dodatkowo fakt zawieszenia działalności przez przedsiębiorcę należałoby odnotować w systemie.

Zawieszenie amortyzacji

Jeśli podatnik posiada środki trwałe należy zawiesić amortyzację na czas zawieszenia działalności. W tym celu należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, gdzie należy kliknąć w nazwę, przejść do zakładki "Zawieszenia amortyzacji" i wybrać "Dodaj zawieszenie amortyzacji". W wygenerowanym oknie należy uzupełnić odpowiednie pola i zapisać.

Zawieszenie działalności - zawieszenie amortyzacji

Zawieszenie działalności a ZUS

Zgłoszenie zawieszenia działalności we wniosku CEIDG-1 powoduje przesłanie tej informacji do ZUSu. W sytuacji gdy przedsiębiorca w trakcie zawieszenia firmy nie będzie opłacał składek należy wygenerować ostatnią deklarację rozliczeniową DRA za ostatni miesiąc prowadzenia działalności w zakładce: STAR » ZUS » ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ. Należy wybrać okres za jaki składana jest deklaracja oraz wybrać Zapisz. Jednak jeśli zawieszenie nastąpiło w trakcie miesiąca, przy generowaniu deklaracji należy zaznaczyć "częściowe składki" i wpisać liczbę dni prowadzenia działalności z uwzględnieniem świąt, sobót i niedziel. W ten sposób w deklaracji zostaną wykazane składki społeczne za część miesiąca, w którym była prowadzona działalność.

Nie opłaca się składek ZUS za pełne miesiące zawieszenia działalności w związku z czym za te okresy nie generuje się również deklaracji ZUS.

Zawieszenie działalności - dodaj deklaracje

Deklaracja VAT-7 i zaliczka na podatek dochodowy

Jeśli chodzi o deklarację VAT-7 i zaliczkę na podatek dochodowy podatnik co do zasady nie ma obowiązku składać i płacić składek za okres zawieszenia. Jednakże w przypadku zaliczki na podatek dochodowy w celu zachowania ciągłości trzeba w systemie wyliczyć zaliczki na podatek dochodowy za okresy zawieszenia w zakładce START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK.

Zawieszenie działalności - wylicz podatek

Jeśli użytkownik nie wyliczy zaliczek na podatek dochodowy za okres zawieszenia, system przy wyliczaniu uzna to za błąd. Bowiem oblicza podatek narastająco, a niezbędne do tego są zaliczki za poprzednie okresy.

Wszystkie sprawy związane z zawieszeniem opisujemy w naszym artykule: Zawieszenie działalności gospodarczej - konsekwencje w PIT

Zawieszenie działalności a dane w systemie

Jeśli pakiet klienta nie zostanie przedłużony, wówczas nastąpi automatyczna blokada dostępu do danych. Dane są ukrywane - a więc nic się nie dzieje z danymi a tylko użytkownik nie ma dostępu do płatnych narzędzi, dzięki którym można je przeglądać i przetwarzać. Wszystkie dane są bowiem przechowywane przez okres 5 lat po wygaśnięciu pakietu pod warunkiem, że wcześniej użytkownik nie usunie konta. Po ponownym wykupieniu pakietu - wznowieniu działalności - uzyskuje się dostęp do konta oraz wcześniej wprowadzonych danych.

Zawieszenie działalności - blokada dostępu do danych

Dodatkowo można przeprowadzić archiwizację danych przed wygaśnięciem pakietu, dzięki opcji zbiorczego generowania wydruków. Znajdziemy ją w zakładce: START » STRONA GŁÓWNA » NA SKRÓTY » WYGENERUJ WYDRUKI, gdzie w oknie, które się pojawi określamy okres i jakich pozycji ma dotyczyć. Dzięki funkcji GENERUJ, plik z określonymi danymi pobierze się w formie PDF na dysk użytkownika.

Zawieszenie działalności - archiwizacja

Jeśli okres zawieszenia działalności obejmuje przełom roku, użytkownik zobowiązany jest na koniec roku sporządzić remanent i złożyć zeznanie roczne.