Zbiorcze generowanie wydruków w biurze rachunkowym

W systemie mojebiuro24.pl istnieje możliwość szybkiego wygenerowania zbiorczych wydruków dla wybranych firm, a nawet dla wszystkich firm naraz.

Zbiorcze generowanie wydruków z listy firmy

Zbiorcze generowanie wydruków możliwe jest na panelu głównym, gdzie należy zaznaczyć firmy, dla których mają zostać one wygenerowane, a następnie z górnego paska menu wybrać opcję AKCJE MASOWE » GENERUJ WYDRUKI.

Zbiorcze generowanie wydruków na koncie klienta

W oknie, które się pojawi można zdefiniować okres za jakie chcemy aby wygenerowały się dokumenty oraz w jakim formacie mają się one zapisać: PDF lub spakowane do ZIP.

Zbiorcze generowanie wydruków w systemie

Po wybraniu opcji GENERUJ wszystkie dokumenty dotyczące zaznaczonych pozycji zostaną automatycznie pobrane przez system.

Zbiorcze generowanie wydruków na koncie klienta

W celu wygenerowania wydruków należy przejść bezpośrednio na konto klienta, a następnie do zakładki USTAWIENIA » INNE » WYGENERUJ WYDRUKI.

 Zbiorcze generowanie wydruków dla klienta

W pojawiającym się oknie można zdefiniować okres, za który mają zostać wygenerowane dokumenty oraz format w jakim mają one zostać zapisane: PDF lub spakowane do ZIP.

 Zbiorcze generowanie wydruków z wybranego okresu

Po wybraniu opcji GENERUJ wszystkie dokumenty dotyczące zaznaczonych pozycji zostaną automatycznie pobrane przez system.