Zeznania roczne związane z zatrudnianiem pracownika

Kadrowa rozliczająca pracowników klienta biura rachunkowego zobligowana jest aby złożyć w imieniu klienta dodatkowe zeznania roczne - PIT 4R lub PIT 8AR.

Roczna zbiorcza deklaracja dochodów pracowników (PIT 4R)

MojeBiuro24 umożliwia wygenerowanie rocznej deklaracji za pracowników (PIT 4R). W tym celu należy przejść do zakładki  START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ » ROCZNA ZBIORCZA DEKLARACJA DOCHODÓW PRACOWNIKÓW (PIT 4R)

Zeznania roczne - jak dodać PIT 4R?

W kolejnym oknie należy wybrać rok za który składana jest deklaracja oraz zaznaczyć cel jej złożenia:

  • złożenie deklaracji,
  • korekta deklaracji.

Zeznania roczne - PIT 4R

Deklarację tę należy sporządzić i złożyć w US do 31 stycznia za rok poprzedni.

Roczna zbiorcza deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT 8AR)

W celu wygenerowania rocznej deklaracji PIT 8AR należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ » ROCZNA ZBIORCZA DEKLARACJA O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM (PIT 8AR).

Zeznania roczne - dodaj deklaracje PIT 8AR

W kolejnym oknie należy wybrać rok za który składana jest deklaracja oraz zaznaczyć cel jej złożenia:

  • złożenie deklaracji,
  • korekta deklaracji.

Zeznania roczne - PIT 8AR

Deklarację tę należy sporządzić i złożyć w US do 31 stycznia za rok poprzedni.

Edycja deklaracji podatkowych PIT-4R i PIT-8AR

W systemie możliwe jest dokonywanie ręcznych zmian w deklaracjach PIT-4R/PIT-8AR. Aby móc edytować poszczególne wartości wystarczy w zakładce START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE zaznaczyć deklarację i z górnego paska opcji wybrać MODYFIKUJ. Po pojawieniu się okna z podglądem deklaracji, by dokonać zmian w części C deklaracji wystarczy na pierwszej stronie odznaczyć okno AUTOMATYCZNE WYLICZENIE. Wtedy włączy się w deklaracji tryb edycji.

Zeznania roczne - dokonanie zmain zw deklaracji

Wysyłka zeznania rocznego do urzędu skarbowego

Wysyłki zeznania rocznego można dokonać tylko bezpośrednio z konta klienta z zakładki: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE, gdzie należy zaznaczyć deklarację na liście i z paska menu wybrać funkcję WYŚLIJ DO URZĘDU.

Zeznania roczne - wysyłka

Biuro rachunkowe ma tylko możliwość korzystania jedynie z własnego podpisu elektronicznego przy wysyłkach e-deklaracji swoich klientów.

Po dokonaniu poprawnej wysyłki przy zeznaniu rocznym pojawi się zielona koperta.

Zeznania roczne - koperta

Do deklaracji można pobrać UPO (urzędowe poświadczenie odbioru). W tym celu należy zaznaczyć deklarację i z górnego menu wybrać opcję POBIERZ UPO. Dzięki temu pobrany zostanie katalog w którym znajdą się:

  • dana deklaracja w formacie XML,
  • UPO w formacie XML - należy przechowywać na dysku,
  • wizualizacja UPO, którą należy podpiąć pod wydrukowaną deklarację.

Zeznania roczne - pobierz UPO

Systemem umożliwia również masowe generowanie UPO, o czym więcej w artykule: E-deklaracje - masowe generowanie UPO