Zmiana pakietu w systemie mojebiuro24 - jak to zrobić?

System Mb24.pl jest dostępny w pakietach o różnych kombinacjach:

  • Księgowość online
  • Kadry, płace i ubezpieczenia
  • Księgowość online + Magazyn
  • Księgowość online + Kadry, płace i ubezpieczenia
  • Księgowość online + Magazyn + Kadry, płace i ubezpieczenia

Użytkownik w każdej chwili może dokonać zmiany pakietu na wyższy lub niższy wedle własnych potrzeb.

Zmiana pakietu w systemie mb24 - dla biura rachunkowego

W celu zmiany pakietu w systemie Mb24.pl należy skorzystać z zakładki USTAWIENIA, następnie w oknie MÓJ PAKIET wybrać opcję ZMIEŃ.

Zmiana pakietu w systemie mojebiuro24
Wówczas pojawi się okno z ofertą, w którym będzie zaznaczony aktualnie wybrany pakiet. Aby dokonać zmiany należy w zależności od aktualnego pakietu zaznaczyć lub odznaczyć opcję ROZBUDOWANY MAGAZYN lub/oraz KADRY, PŁACE I UBEZPIECZENIA, a następnie kliknąć WYBIERAM

Uwaga : po zmianie pakietu “Kadry, płace i ubezpieczenia” na inny dowolny pakiet nie ma możliwości powrotu do pakietu “Kadry, płace i ubezpieczenia”.

Zmiana pakietu w systemie mojebiuro24

W przypadku gdy pakiet wygasł i chcemy go zmienić, należy dokonać w pierwszej kolejności jego zmiany (zgodnie z opisanymi wskazówkami) i następnie dokonać jego przedłużenia.

Okres ważności zostanie automatycznie przeliczony dla celów nowego pakietu (z zachowaniem odpowiedniej proporcji w przypadku zmiany na pakiet bogatszy lub “jeden do jednego” w przypadku zmiany na pakiet uboższy). Natomiast zamiana pakietu "Księgowość online" na "Księgowość online z kadrami, płacami i ubezpieczeniami" odbywa się na innych zasadach. Nowy okres nie jest wyliczany proporcjonalnie. 30 dni "Księgowość online z kadrami, płacami i ubezpieczeniami" zostanie zamienione na 30 dni "Księgowość online".

Zmiana pakietu w systemie mb24 klienta biura

Zmiany pakietu klienta może dokonać tylko szef biura rachunkowego. W tym celu należy przejść do konta klienta na liście firm. Następnie w USTAWIENIA w oknie MÓJ PAKIET wybrać opcję ZMIEŃ. Zmiana pakietu odbywa się analogicznie jak w przypadku biura rachunkowego.

Zmiana pakietu w systemie mojebiuro24