Zmiana stawki PIT w umowach o pracę i cywilnoprawnych

W związku ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym dotyczącym obniżki podatku oraz kosztów uzyskania przychodu (umowy o pracę) w systemie możliwa jest zmiana stawki PIT pobieranego z wynagrodzenia pracownika. Poniżej przykłady jak ustawić odpowiednią stawkę.

Zmiana stawki PIT w umowie o pracę

Aby zmienić stawkę podatku dochodowego przy naliczaniu wynagrodzenia z umowy o pracę należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY odszukać właściwą umowę, a następnie zaznaczyć ją i z górnego paska wybrać MODYFIKUJ. Po pojawieniu się okna Modyfikowanie umowy o pracę wystarczy w PODATEK DOCHODOWY przy polu Stawka podatku określić odpowiednią wartość, przy czym :

  • automatyczna - przy wyborze tej opcji system będzie pilnował wartości progu podatkowego - do granicy 85 528 zł naliczy stawkę od 17%, a po przekroczeniu ograniczenia podatek będzie liczony od 32%;
  • 17% - obowiązuje od 1 października 2019 roku. Po zaznaczeniu tej stawki system nie pilnuje przekroczenia progu podatkowego, może ona być stosowana w sytuacji, gdy przykładowo pracownik składka oświadczenie o rozliczaniu się z małżonkiem i zaniechaniu naliczania zaliczek od wyższej stawki 32%.
  • 17,75% - może być stosowana na wniosek pracownika od 1 października do grudnia 2019 roku. Będzie ona stosowana na cele rozliczenia zeznania rocznego;
  • 18% - stawka ta jest właściwa dla dochodów osiągniętych do 30 września 2019 roku;
  • 32% - stawka dla pracowników, którzy przykładowo przychodzą do pracy w trakcie roku, a u poprzedniego pracodawcy przekroczyli już pierwszy próg podatkowy.

W sytuacji, gdy pracownik nie zgłosi chęci zmiany stawki PIT na 17,75%, wówczas zalecany jest wybór stawki automatycznej. Wtedy system przelicza samoczynnie podatek po właściwej stawce i pilnuje również przekroczenia progu podatkowego.

Zwiększone koszty uzyskania przychodu oraz ulga podatkowa w zmienionej stawce są automatycznie uwzględniane podczas wyliczania wynagrodzeń.

Zmiana stawki PIT w umowie o pracę

Zmiana stawki PIT w umowie o dzieło i zlecenie

Zmiana stawki PIT w umowie zlecenie wygląda analogicznie jak w umowie o pracę - należy przejść do KADRY » UMOWY. W po otwarciu umowy należy wybrać MODYFIKUJ. Wówczas w zakładce PODATEK DOCHODOWY pojawi się możliwość wyboru stawki podatku. Stawkę podatku można w ten sam sposób zmienić również przy umowie o dzieło.

Zmiana stawki PIT w umowie zlecenie

Należy mieć na uwadze, że w przypadku umów cywilnoprawnych system nie pilnuje przekroczenia pierwszego progu podatkowego.