Kadry online

Rozliczenie PPK w systemie wFirma dla biur rachunkowych

PPK w wFirma dla biur rachunkowych Obowiązek utworzenia PPK i ich rozliczania spoczywa zarówno na dużych jak i małych przedsiębiorstwach. Jak uruchomić PPK w systemie? W jaki sposób generuje się wpisy PPK? W jaki sposób generuje się deklaracje PPK? Odpowiedzi znajdziesz w naszym artykule! czytaj dalej

Jak wyliczyć zasiłek zleceniobiorcy w systemie wFirma dla biur rachunkowych?

Jak wyliczyć zasiłek zleceniobiorcy w systemie? Jak w systemie wFirma dla biur rachunkowych dodaje się nieobecność zleceniobiorcy? W jaki sposób można wyliczyć zasiłek zleceniobiorcy w systemie? Czy zostanie on ujęty w dokumentacji rozliczeniowej ZUS? Odpowiedzi znajdziesz w naszym artykule pomocy! czytaj dalej

Bilans otwarcia przy zatrudnieniu pracownika w trakcie roku

Bilans otwarcia w przypadku zatrudnienia pracownika w trakcie roku Przy zatrudnieniu pracownika należy pozyskać informacje o wykorzystanych przez niego dniach urlopu wypoczynkowego, na żądanie, czy ilości dni chorobowych z danego roku kalendarzowego. Dzięki funkcji bilans otwarcia zewidencjonujesz te dane w systemie! czytaj dalej

Masowe dodatki na listach płac

Masowe dodatki na listach płac - jak wprowadzić? System wFirma dla biur rachunkowych posiada funkcje, dzięki której wszystkim pracownikom w jednym okresie można wypłacić dodatki lub inne świadczenia. Masowe dodatki na listach płac umożliwiają wykonanie tej czynności zbiorczo dla wszystkich. Sprawdź! czytaj dalej

Praktyka absolwencka - jak wprowadzić taką umowę do systemu?

Praktyka absolwencka - jak wprowadzić taką umowę do systemu? Ustawa o praktykach absolwenckich określa zasady dotyczące praktyki absolwenckiej. Czy należy naliczać od niej składki ZUS i podatek? Czy mogą korzystać ze zwolnienia dla młodych? Sprawdź jak powinna być rozliczana praktyka absolwencka! czytaj dalej

Lista płac dla umów cywilnoprawnych

Lista płac dla umów cywilnoprawnych w wFirma dla biur rachunkowych Zleceniobiorcy i wykonawcy są zwykle rozliczani na podstawie rachunków. Jednakże tworzenie zbiorczego zestawienia wypłat znacznie ułatwi pracę biura rachunkowego. Dowiedz się, jakie zastosowanie ma lista płac dla umów cywilnoprawnych! czytaj dalej

Wysyłka zestawu deklaracji zgłoszeniowych ZUA, ZZA i ZWUA do ZUS

Wysyłka zestawu deklaracji zgłoszeniowych ZUA, ZZA i ZWUA do ZUS Tworzenie zestawu zawierającego deklaracje zgłoszeniowe ZUA, ZZA, ZWUA umożliwia użytkownikowi samodzielne ułożenie kolejności przyjęcia dokumentów przez ZUS. Wysyłka zestawu deklaracji zgłoszeniowych pozwala więc na sprawną wymianę informacji do ZUS. czytaj dalej

Członek rodziny przedsiębiorcy - jak go dodać w systemie?

Członek rodziny przedsiębiorcy w wFirma dla biur rachunkowych System wFirma dla biur rachunkowych umożliwia zarządzanie danymi członków rodziny przedsiębiorcy, wspólników spółek czy osób współpracujących. W jaki sposób członek rodziny przedsiębiorcy powinien zostać wprowadzony do systemu? Przeczytaj i sprawdź! czytaj dalej

Członek rodziny pracownika - jak wprowadzić go do systemu?

członek rodziny pracownika w systemie Pracownik może przekazać swojemu pracodawcy dane osobowe członków swojej rodziny, w celu wskazania osoby do kontaktu bądź też zgłoszenia takich osób do ubezpieczenia. Jak członek rodziny pracownika powinien zostać wprowadzony do systemu? Sprawdź! czytaj dalej

Import e-ZLA z PUE ZUS

W ePłatniku na platformie PUE - ZUS można wyeksportować zwolnienia do pliku csv. Dzięki czemu w łatwy i szybki sposób można zaimportować zwolnienie do systemu wFirma dla biur rachunkowych! Przeczytaj i sprawdź jak przeprowadzić import e-ZLA z PUE ZUS! czytaj dalej

Wniosek Z-15A/B - zasiłek opiekuńczy pracownika

Wniosek Z-15A/B - zasiłek opiekuńczy pracownika System wFirma dla biur rachunkowych umożliwia swoim użytkowników szybkie generowanie dokumentów, w tym tych potrzebnych do uzyskania zasiłku opiekuńczego. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się jak automatycznie wygenerować wniosek Z-15A/B pracownika! czytaj dalej

Wniosek Z-15A/B przedsiębiorcy i osoby współpracującej - jak wygenerować?

Wniosek Z-15A/B przedsiębiorcy oraz osoby współpracującej Wniosek Z-15A/B przedsiębiorcy jest podstawą do wypłacenia zasiłku opiekuńczego z ZUS, w przypadku sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny lub dzieckiem. System wFirma dla biur rachunkowych umożliwia automatyczne generowanie tych druków. Sprawdź! czytaj dalej

Proces zatrudnienia pracownika krok po kroku

Proces zatrudnienia pracownika krok po kroku System wFirma dla biur rachunkowych pozwala na intuicyjne wprowadzanie pracownika i uzupełniania jego danych. Umożliwiamy również użytkownikom wydruk paczki dokumentów dla pracowników i zleceniobiorców. Sprawdź jak wygląda proces zatrudnienia pracownika! czytaj dalej

Rozliczenie cudzoziemca nierezydenta

Rozliczenie cudzoziemca bez statusu rezydenta Zleceniobiorca lub wykonawca, który nie posiada certyfikatu rezydencji jest zwykle rozliczny na gruncie podatkowym inaczej niż rezydenci. System wFirma dla biur rachunkowych posiada funkcje umożliwiające rozliczenie cudzoziemca. Sprawdź instrukcję! czytaj dalej

Zwolnienie z PIT osób młodych w systemie wFirma dla biur rachunkowych

Zwolnienie z PIT osób młodych w systemie wfirma.pl dla biur rachunkowych Możliwość korzystania z Ulgi od podatku dochodowego dla młodych jest dostępna już od 1 sierpnia 2019 roku. Sprawdź jak możesz oznaczać osoby, którym przynależy zwolnienie z PIT, zarówno na umowie o prace, jak i na umowie zleceni! czytaj dalej

Publikacja wypłat na Panelu ePracownik

Wygenerowałeś listy płac lub rachunki do umów zlecenie lub dzieło? Chciałbyś przekazać pracownikom przypisane im dokumenty rozliczeniowe? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak przebiega publikacja wypłat w systemie wFirma dla biur rachunkowych! czytaj dalej

Zmiana stawki PIT dla pracowników i zleceniobiorców

Zmiana stawki PIT W systemie MojeBiuro24 jest możliwe rozliczenie wynagrodzenia uwzględniając obowiązujące aktualnie przepisy. Jak wygląda zmiana stawki PIT dla umów o pracę i umów cywilnoprawnych? Kiedy takie zmiany mają zastosowanie? Sprawdź! czytaj dalej

Udostępnianie dokumentów na Panelu ePracownik

Udostępnianie dokumentów na Panelu ePracownik Chcesz mieć możliwość sprawnie przekazywać dokumenty osobom, które rozliczasz? wFirma dla biur rachunkowych umożliwia udostępnianie dokumentów pracownikom na Panelu ePracownik jak i pracodawcom na ich kontach. Dowiedz się jak dokonać publikacji plików! czytaj dalej

Udostępnianie deklaracji w panelu ePracownik

Panel ePracownik - udostępnianie deklaracji Chcesz na bieżąco przekazywać klientom, i ich pracownikom, wygenerowane za nich i dostarczone do ZUS deklaracje? Przekonaj się, że udostępnianie deklaracji ZUS z wykorzystaniem systemu wFirma dla biur rachunkowych jest proste i intuicyjne! czytaj dalej

Akceptacja wniosku urlopowego wystawionego przez pracownika

Akceptacja wniosku urlopowego wystawionego w Panelu ePracownik Pracownik z dostępem do Panelu ePracownik ma możliwość dodania propozycji urlopu do akceptacji. Przeczytaj nasz artykuł i przekonaj się, jak wygląda akceptacja wniosku urlopowego pracownika czy jego odrzucenie w systemie wFirma dla biur rachunkowych! czytaj dalej