Dokumentacja e-ZUS

Kod zawodu na deklaracji zgłoszeniowej ZUS ZUA i ZZA

Kod zawodu na deklaracji zgłoszeniowej ZUS ZUA i ZZA Wymóg podawania kodu zawodu dotyczy ubezpieczonych aktywnych zawodowo​, np. pracowników, zleceniobiorców oraz przedsiębiorców. Sprawdź jak łatwo wprowadzić kod zawodu do deklaracji zgłoszeniowej w systemie wFirma dla biur rachunkowych! czytaj dalej

Mały ZUS plus w systemie wFirma dla biur rachunkowych

Mały ZUS plus w systemie wFirma dla biur rachunkowych Przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi mały ZUS plus przez okres 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Przeczytaj jak informacje o składkach o dochodu wprowadzić do systemu wFirma dla biur rachunkowych! czytaj dalej

E-ZUS - deklaracje ZUS w wersji elektronicznej

E-ZUS - deklaracje ZUS w wersji elektronicznej Deklaracje ZUS w wersji elektronicznej mogą być wysyłane z wFirma dla biur rachunkowych przez biuro rachunkowe, które posiada swój własny podpis elektroniczny. Bezpośrednia i zbiorcza wysyłka deklaracji wszystkich klientów sprawi, że zapomnisz o Płatniku! czytaj dalej

Składki ZUS wyliczone poza systemem

Składki ZUS wyliczone poza systemem Składki ZUS wyliczone poza systemem uwzględniane są w rozliczeniach w zależności od tego kogo dotyczą - pracownika lub pracodawcy. W jaki sposób wprowadzić takie informacje w naszym systemie? Sprawdź, jak prawidłowo zewidencjonować rozliczenia z ZUS! czytaj dalej

Eksport i import deklaracji ZUS z systemu

Eksport i import deklaracji ZUS - eksport z programu System wFirma dla biur rachunkowych umożliwia eksport i import deklaracji ZUS. Wygenerowane w systemie deklaracje można eksportować do pliku KEDU, który umożliwi import deklaracji do systemu ZUS. Zobacz, jak w łatwy sposób możesz prowadzić rozliczenia! czytaj dalej