Działalność gospodarcza po zakończeniu umowy o pracę

Przedsiębiorca, który równocześnie zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę i osiąga z tego tytułu przynajmniej wynagrodzenie minimalne, z tytułu prowadzonej działalności zobowiązany jest do opłacania jedynie składki zdrowotnej. Zwolniony jest przy tym z opłacania składek społecznych.

W związku z tym, z chwilą zakończenia umowy o pracę, zobowiązany jest do opłacania składek społecznych z tytułu działalności. Jaki ZUS z działalności gospodarczej po zakończeniu umowy o pracę będzie płacił przedsiębiorca i jakich formalności powinien dopełnić?

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

W pierwszej kolejności po zakończeniu umowy należy złożyć deklarację zgłoszeniową ZUS ZWUA w celu wyrejestrowania przedsiębiorcy z ubezpieczenia zdrowotnego.

Deklarację można wygenerować w systemie wFirma dla biur rachunkowych poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZGŁOSZENIE DO WYREJESTROWANIA Z UBEZPIECZEŃ (ZUS ZWUA) i wybrać osobę, dla której ma zostać utworzona deklaracja.

Deklarację ZUS ZWUA należy złożyć w celu wyrejestrowania przedsiębiorcy z ubezpieczenia zdrowotnego, w ciągu 7 dni od daty zakończenia umowy o pracę. W rubryce “wyrejestrowanie od dnia” należy podać dzień następny po dniu zakończenia umowy o pracę. Jako kod przyczyny wyrejestrowania należy podać 600 - inna przyczyna wyrejestrowania.

Dokładną instrukcję wypełnienia poszczególnych pól deklaracji w artykule Jak wypełnić ZUS ZWUA. Wygenerowaną deklarację należy przekazać do ZUS.

Działalność gospodarcza po zakończeniu umowy o pracę - przerejestrowanie

 

Działalność gospodarcza po zakończeniu umowy o pracę a zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych

Po wygenerowaniu deklaracji ZUS ZWUA należy utworzyć deklarację zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych na druku ZUS ZUA. Deklaracje należy wygenerować poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZEŃ (ZUS ZUA) i wybrać osobę, dla której ma zostać utworzona deklaracja.

Instrukcję wypełniania deklaracji można znaleźć w artykule Jak wypełnić ZUS ZUA.

Deklarację zgłoszeniową ZUS ZUA również należy przekazać do ZUS nie później niż 7 dni od daty zakończenia umowy o pracę.

Działalność gospodarcza po zakończeniu umowy o pracę a schemat składek ZUS

Po wygenerowaniu deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za okres, w którym przedsiębiorca podlegał tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, należy dokonać zmiany schematu opłacania składek w systemie poprzez USTAWIENIA » PODATKI » ZUS.

W schemacie składek należy wybrać opcję: ZWYKŁY,  2 LETNIA ULGA DLA NOWYCH FIRM , SKŁADKI OD DOCHODU - w zależności od posiadanych uprawnień.

Działalność gospodarcza po zakończeniu umowy o pracę - zmiana schematu

Deklaracja rozliczeniowa

W celu wygenerowania deklaracji ZUS DRA należy przejść do zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ.

Jeśli zakończenie umowy o pracę nastąpi w trakcie miesiąca, przy generowaniu deklaracji ZUS DRA, należy skorzystać z opcji częściowe składki w celu proporcjonalnego naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne. W okienku częściowe składki należy wprowadzić liczbę dni prowadzenia działalności w danym miesiącu (z uwzględnieniem sobót, niedziel oraz świąt) od momentu zakończenia umowy o pracę, czyli dni, w czasie których przedsiębiorca podlega już pod pełne oskładkowanie.

Działalność gospodarcza po zakończeniu umowy o pracę - deklaracje rozliczeniowe

Proporcjonalnie pomniejszone zostaną tylko składki na ubezpieczenie społeczne i FP. Składka zdrowotna jest niepodzielna i zawsze należy opłacać ją w pełnej wysokości.

Deklarację z wykazaniem składek naliczonych za część miesiąca należy przekazać do ZUS. W sytuacji braku zatrudnionych pracowników, deklarację ZUS należy złożyć i opłacić do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. W przeciwnym razie termin ten wydłuża się do 15 dnia miesiąca.

Jeśli przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia z comiesięcznej wysyłko DRA, to po złożeniu deklaracji z proporcjonalnym naliczeniem składek należy wysłać za kolejny miesiąc deklarację z pełnymi składkami, gdyż ZUS będzie powielał ostatnią wysłaną deklarację.

Biur rachunkowe, które korzysta z systemu wFirma dla biur rachunkowych oszczędza wiele czasu poprzesz szybkie generowanie deklaracji zgłoszeniowych. Dodatkowo nie trzeba samodzielnie ustalać wysokości składek za część miesiąca, ponieważ system wylicza to samodzielnie!