Zbiorcze powiadomienia klientów biura rachunkowego

Zbiorcze powiadomienia klientów

Serwis MojeBiuro24.pl został przystosowany do łatwego i szybkiego kontaktu biura rachunkowego z klientami. Szef biura rachunkowego ma możliwość wysłania zbiorczych wiadomości/powiadomień do wybranych bądź wszystkich firm jednocześnie.

Jak wysłać zbiorcze powiadomienie do klientów biura rachunkowego?

Funkcja zbiorczego powiadamiania klientów jest dostępna z poziomu kokpitu biura rachunkowego. Na tym poziomie należy zaznaczyć wybranych bądź wszystkich klientów, a następnie wybrać z górnego menu opcję POWIADOMIENIE. Pojawi się okno, w którym należy wpisać treść powiadomienia.

zbiorcze powiadomienia klientów

Do wiadomości można załączyć plik poprzez opcję WYBIERZ. Po utworzeniu wiadomości i skorzystaniu z opcji WYŚLIJ ta sama wiadomość zostanie rozesłana automatycznie do wszystkich bądź wybranych firm.

zbiorcze powiadomienia klientów