Składki ZUS wyliczone poza systemem

Składki z deklaracji DRA utworzonych w systemie są automatycznie rozksięgowane po rozliczeniu deklaracji. Jeżeli DRA generowane są poza systemem lub przedsiębiorca spłaca składki zgodnie z układem ratalnym to konieczne jest dokonanie ręcznego księgowania składek. System wFirma dla biur rachunkowe sprawi że nawet ręczne wprowadzenie wpisów jest bardzo proste i intuicyjne.

Składki ZUS wyliczone poza systemem - przedsiębiorca 

W przypadku przedsiębiorcy składki ZUS wyliczone poza systemem księguje się w następujący sposób:

  • składki społeczne - jeżeli przedsiębiorca decyduje się na odliczanie składek od dochodu, wówczas opłacone w miesiącu, za który wyliczana jest zaliczka na podatek dochodowy (START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK), składki wprowadza się w polu POZOSTAŁE SKŁADKI w części “Składki społeczne do odliczenia od dochodu”. Z kolei, gdy przedsiębiorca chce, aby składki były księgowane w kosztach, to konieczne będzie wprowadzenie dowodu wewnętrznego poprzez WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY.
  • składka zdrowotna - można ją odliczać wyłącznie od podatku, w kwocie podlegającej odliczeniu (7,75% podstawy wymiaru naliczenia składki, a nie całe 9%). Wprowadza się ją przy wyliczaniu zaliczki w polu POZOSTAŁE SKŁADKI w części “Składki zdrowotne do odliczenia od podatku”.

 

Składki ZUS wyliczone poza systemem wprowadzane podczas wyliczania zaliczki na podatek

  • składka na Fundusz Pracy - można ją ująć wyłącznie w kosztach poprzez WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY, w dacie opłacenia składki.

Składki ZUS wyliczone poza systemem wprowadzone DW

Składki ZUS wyliczone poza systemem za pracowników

Jeżeli w firmie zatrudnieni są pracownicy, ale nie są rozliczani w systemie, a co za tym idzie nie jest w systemie tworzona deklaracja DRA, to koszt ich zatrudnienia powinien zostać zaksięgowany w następujący sposób:

  • składki społeczne, zdrowotne oraz FP i FGŚP finansowane przez przedsiębiorcę powinny być księgowane dowodem wewnętrznym poprzez WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY w miesiącu, za który należne było wynagrodzenie pod warunkiem, że składki zostały opłacone w terminie. W sytuacji gdy składki zostały opłacone nieterminowo powinny zostać ujęte w dacie zapłaty. Składki odprowadzane z tytułu umów cywilnoprawnych zawsze księguje się w dacie ich zapłaty.
  • wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w kwocie brutto powinno zostać ujęte bezpośrednim wpisem do KPiR poprzez EWIDENCJE » KPIR » DODAJ WPIS. Wartość należy wprowadzić do kolumny WYNAGRODZENIA W GOTÓWCE I NATURZE, w polu kontrahenta należy wybrać: "brak", numer dowodu: numer listy płac (rachunku przy umowach cywilnoprawnych), jeżeli wynagrodzenie zostało wypłacone pracownikom terminowo, wówczas należy zaksięgować je w miesiącu, za który było należne. Nieterminowa wypłata powinna zostać zaksięgowana pod datą przekazania pracownikom pensji. Wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych księguje się zawsze w dacie wypłaty.

Składki ZUS wyliczone poza systemem za pracowników

Dzięki poprawnemu wprowadzeniu informacji na temat opłaconych składek poprawnie zostanie wyliczona zaliczka na podatek zostanie oraz zeznanie roczne.