Koniec ulgi na start, czyli jak przejść na preferencyjne składki ZUS

Od 30 kwietnia 2018 roku przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą, co do zasady mogą skorzystać z tzw. Ulgi na start - czyli opłacania przez 6 miesięcy jedynie składki zdrowotnej. Po zakończeniu okresu ulgi, przedsiębiorca powinien przejść na preferencyjne składki ZUS.

Ustalenie okresu obowiązywania Ulgi na start odbywa się na takich samych zasadach jak ustalenie okresu preferencji. Zależy on od daty rozpoczęcia działalności.

Koniec ulgi na start - wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZWUA)

Koniec ulgi na start należy zgłosić do ZUS, i w tym celu należy złożyć odpowiednie deklaracje zgłoszeniowe. W pierwszej kolejności należy wyrejestrować się z ubezpieczenia zdrowotnego na deklaracji ZUS ZWUA, w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ » ZUS ZWUA.

 Koniec ulgi na start - ZUS ZWUA

W rubryce “Wyrejestrowanie od dnia” należy podać dzień następny po zakończeniu ulgi na start. Wyrejestrowania należy dokonać z kodem tytułu ubezpieczenia 05 40 XX oraz z kodem przyczyny wyrejestrowania 600 - inna przyczyna wyrejestrowania.

Zgłoszenie do preferencyjnych składek ZUS 

Następnie należy dokonać zgłoszenia przedsiębiorcy do ubezpieczeń społecznych na deklaracji ZUS ZUA lub zdrowotnego ZZA. Deklaracje zgłoszeniową ZUS ZUA należy wygenerować w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ » ZUS ZUA/ZZA.

Koniec ulgi na start ZUS ZUA

Zgłoszenie do ubezpieczeń powinno być dokonane z pierwszym dniem podlegania preferencyjnym składkom ZUS oraz z kodem tytułu ubezpieczenia 05 70 XX.

Należy zwrócić uwagę, aby data wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego oraz dzień zgłoszenia były takie same. W ten sposób nie będzie przerwy w podleganiu ubezpieczeniom!

Ważna jest kolejność przekazania deklaracji do ZUS, dlatego w pierwszej kolejności należy wysłać deklarację ZUS ZWUA, a następnie zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS ZUA/ZZA.

Koniec ulgi na start - zmiana schematu składek

Po wygenerowaniu ostatniej deklaracji DRA z wykazaniem składki zdrowotnej z kodem 05 40 xx, należy zmienić schemat opłacanych składek ZUS. W tym celu trzeba przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » ZUS i ustawić nowy schemat składek.

Koniec ulgi na start schemat

Po wybraniu nowego schematu składek "2 letnia ulga dla nowych firm" lub jeżeli przedsiębiorca ma prawo opłacać wyłącznie składkę zdrowotną "Tylko zdrowotne - 2 letnia ulga dla nowych firm, w części Zaawansowane, automatycznie zmieni się kod tytułu ubezpieczenia na 05 70. Po wybraniu odpowiednich ustawień należy zapisać wprowadzone zmiany » ZAPISZ.

Deklaracja ZUS DRA z wykazaniem preferencyjnych składek ZUS

Po zmianie schematu składek, można wygenerować deklarację rozliczeniową ZUS DRA z wykazaniem preferencyjnych składek ZUS w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ i wybrać pierwszy miesiąc opłacania preferencyjnych składek ZUS.

Koniec ulgi na start DRA

W deklaracji DRA będą wykazane składki społeczne oraz składka zdrowotna, a także będzie widniał kod tytułu ubezpieczenia 05 70.