Raport o zbliżających się terminach kadrowych

System MojeBiuro24 pozwala na kontrolę terminów związanych z zatrudnieniem pracowników. Raport o zbliżających się terminach będzie dostępny w zakładce KADRY » STRONA GŁÓWNA.

Raport o zbliżających się terminach sprawi, że nic Ci nie umknie!

W oknie Zbliżające się terminy widoczne będą informacje generowane automatycznie przez system, jak na przykład komunikat o zakończeniu umów czy rejestracji/wyrejestrowaniu pracownika z ZUS. Tu będą również widoczne terminy, jakie użytkownik doda w zakładce KADRY » KALENDARZ » DODAJ TERMIN.

Podział terminów w module Zbliżające się terminy 

Terminy są podzielone są według filtrów:

  • Przeterminowane - trafiają tam niezamknięte zadania, bądź automatyczne wpisy, których termin minął;
  • Na dzisiaj - czyli przypadające terminy na aktualny dzień;
  • W najbliższych 30 dniach - terminy związane z pracownikami na najbliższe 30 dni.

Podział terminów w module Zbliżające się terminy

Dostępne filtry w module Zbliżające się terminy

Wyświetlenie terminów w module Zbliżające się terminy zależne jest od ustawionych filtrów. Jednym z dostępnych filtrów umożliwia wybranie terminów ze względu na ich rodzaj. Zbliżające się terminy filtr-Rodzaj

Użytkownik ma możliwość zaznaczenia pola przy rodzaju terminu, który ma zostać wyświetlony. Po kliknięciu opcji ZATWIERDŹ wybrane rodzaje terminów będą widoczne w module.

Drugi rodzaj filtru umożliwia wyświetlenie terminów ze względu na termin. Po rozwinięciu możliwe będzie wybranie rodzaj terminu. Podział jest tożsamy z grupami terminów w module i dzieli się na: przeterminowane, w tym tygodniu, w najbliższych 30 dniach.

Zbliżające się terminy filtr-Termin

Dodatkowe filtry wyszukiwania terminów

W module Zbliżające się terminy możliwe jest wyszukanie terminów za pomocą wykorzystania dodatkowych filtrów. Opcja ta będzie aktywna po kliknięciu ikony lejka, która znajduje się w prawym, dolnym rogu okna. W ten sposób nad kolumnami DZIEŃ, PRACOWNIK, NOTATKA wyświetlone zostaną puste pola, w które możliwe będzie wprowadzenie danych. Wykonanie tej czynności umożliwi wyświetlenie odpowiednich terminów w module. Zbliżające się terminy- dodatkowe filtry

 

Wyświetlenie szczegółów terminu w module Zbliżające się terminy 

Terminy dostępne w module możliwe są do realizacji poprzez kliknięcie w ich nazwę. W ten sposób wyświetlone zostaną szczegółowe informacje dotyczące tego terminu. Szczegółowe informacje o terminie

Po wybraniu opcji SZCZEGÓŁY zostanie otworzone okno umożliwiające realizację danego terminu. W ten sposób możliwe będzie m.in. zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń, wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń, dodanie rachunku do umowy czy dodanie zakończenia umowy. 

Zbliżające się terminy-zgłoszenie do ubepzieczeń

Wpisy automatyczne znikają, gdy zostanie wykonana odpowiednia akcja. Przykładowo, wpis o zarejestrowaniu do ZUS pracownika zniknie z moduł Zbliżające się terminy, gdy użytkownik sporządzi deklarację ZUA dla tej osoby.

Zadania w module Zbliżające się terminy 

Zadania dodane ręcznie z poziomu zakładki KADRY » KALENDARZ » DODAJ TERMIN będą także wyświetlone w module. Po kliknięciu w nazwę danego terminu zostaną wyświetlone szczegółowe informacje. Z poziomu tego okna możliwe będzie zmodyfikowanie terminu, usunięcie go lub nadanie statusu: zamknięte. Termin dodany z poziomu zakładki KADRY > KALENDARZ > DODAJ TERMIN

Zrealizowane zadania można również zamykać poprzez ich zaznaczenie i wybór ZAMKNIJ.

Zamknięcie terminu z poziomu modułu Zbliżające się terminy

Wpis zniknie w modułu Zbliżające się terminy. Będzie możliwy do podglądu z zakładki KADRY » KALENDARZ » DODAJ TERMIN.