Członek rodziny pracownika w systemie MojeBiuro24

Pracodawca pełni rolę administratora danych osobowych swoich pracowników ale również ich członków rodzin, jeżeli zostaną mu złożone odpowiednie dokumenty. Pracownik ma możliwość poinformować swojego pracodawcę o tym, kto jest jego osobą kontaktową w razie zaistnienia nagłego przypadku. Pracownik ma prawo również poprzez swojego płatnika zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny. System MojeBiuro24 umożliwia skuteczne zarządzanie danymi osobowymi członków rodzin ich pracowników. Przeczytaj artykuł i dowiedz się jak członek rodziny pracownika może zostać wprowadzony do systemu!

Członek rodziny pracownika - jak wprowadzić go do systemu?

Członek rodziny pracownika w systemie MojeBiuro24 może zostać wprowadzony w zakładce KADRY » PRACOWNICY, gdzie po kliknięciu w daną osobę, w oknie, które się  pojawi, należy z poziomu DANE PRACOWNIKA przejść do zakładki RODZINA.

 

Członek rodziny pracownika zostanie dodany po kliknięciu w opcję DODAJ.

W oknie, wygenerowanym przez system, należy podać dane o członku rodziny, jakie zostały przekazane pracodawcy przez pracownika. 

Do systemu można dodatkowo wprowadzić informacje o:

  • pokrewieństwie pracownika z daną osobą,
  • tym czy osoba została upoważniona do kontaktu,
  • tym czy osoba pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą ubezpieczoną.

Zapisujemy wprowadzone zmiany w systemie.

Członek rodziny pracownika a ZUS ZCNA

Wprowadzony do systemu członek rodziny pracownika umożliwia szybsze generowanie dla niego deklaracji zgłoszeniowej ZUS ZCNA. Dane osobowe członka rodziny pracownika, które zostały ówcześnie wprowadzone do systemu, zostają automatycznie zaciągnięte przez system do generowanego ZUS ZCNA.

W celu wygenerowania ZUS ZCNA należy wybrać danego członka rodziny z listy dostępnych osób, a następnie wybrać opcję GENERUJ » DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA ZUS ZCNA.

W utworzonej deklaracji, użytkownik będzie zobligowany do ręcznego uzupełnić tylko tych danych, których system nie odnotował w zakładce szczegółów członka rodziny.

Tak utworzona deklaracja zostanie zapisana w zakładce KADRY»DEKLARACJE i można ją wysłać do ZUS bezpośrednio z systemu.

Dodatkowo deklarację taką można opublikować klientowi biura rachunkowego. Szczegóły dotyczące publikacji dokumentów dostępne są w artykule: Funkcja opublikuj w module Kadry.