Drukowanie listy obecności z systemu Mojebiuro24

Bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników, pracodawca ma obowiązek określenia sposobu potwierdzania ich obecności w pracy. System potwierdzania obecności w pracy jest potrzebny do celów dowodowych. Pracodawca, który nie prowadzi list obecności, musi pamiętać, że to na nim będzie spoczywał ciężar dowodu nieobecności pracownika w pracy (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 1999 r., sygn. akt I PKN 62/99). Drukowanie listy obecności z systemu ułatwi jej prowadzenie.

Drukowanie listy obecności

Aby wydrukować dla pracowników listę obecności należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY i z górnego paska wybrać opcję DRUKUJ » DRUKUJ LISTĘ OBECNOŚCI.

Drukowanie listy obecności  w zakładce kadry

Aby wygenerować listę obecności tylko dla wybranych pracowników należy zaznaczyć właściwych pracowników i wybrać DRUKUJ » DRUKUJ LISTĘ OBECNOŚCI.