Drukowanie listy obecności z systemu Mojebiuro24

Bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników, pracodawca ma obowiązek określenia sposobu potwierdzania ich obecności w pracy. System potwierdzania obecności w pracy jest potrzebny do celów dowodowych. Pracodawca, który nie prowadzi list obecności, musi pamiętać, że to na nim będzie spoczywał ciężar dowodu nieobecności pracownika w pracy. Drukowanie listy obecności z systemu jest możliwe dla każdego pracownika z osobna lub zbiorczo.

Drukowanie listy obecności

W celu utworzenia listy obecności dla wszystkich pracowników zatrudnionych w danym okresie  należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY i z górnego paska wybrać opcję DRUKUJ » DRUKUJ LISTĘ OBECNOŚCI. Aby wygenerować listę obecności tylko dla wybranych pracowników należy zaznaczyć właściwych pracowników i wybrać DRUKUJ » DRUKUJ LISTĘ OBECNOŚCI.

 

Drukowanie listy obecności  w zakładce kadry

 

W oknie, które się pojawi należy wybrać okres za jaki ma zostać utworzona lista oraz rodzaj listy.

 

Drukowanie listy obecności - wybór okresu

Poszczególne rodzaje oznaczają:

  • lista szczegółowa - pojawią się w niej kolumny godzina przyjścia, godzina wyjścia oraz suma godzin pracy;
  • suma godzin pracy - zawiera kolumnę, w której wskazuje się sumę przepracowanych godzin;
  • podstawowa - tu pojawi się wyłącznie kolumna z podpisem pracownika.

Po kliknięciu na DRUKUJ pojawi się okno dialogowe, w którym wybiera się ustawienia drukowania.

 

Drukowanie listy obecności - ustawienia

W tym miejscu można podjąć decyzję czy lista będzie drukowana jako jeden plik czy jako spakowany do ZIP dokument. Użytkownik może również ustawić bezpośrednią wysyłkę listy do pracownika (pracownik powinien mieć podany w swoich danych adres e-mail).