Drukowanie listy obecności z systemu Mojebiuro24

Bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników, pracodawca ma obowiązek określenia sposobu potwierdzania ich obecności w pracy. System potwierdzania obecności w pracy jest potrzebny do celów dowodowych. Pracodawca, który nie prowadzi list obecności, musi pamiętać, że to na nim będzie spoczywał ciężar dowodu nieobecności pracownika w pracy. Drukowanie listy obecności z systemu jest możliwe dla każdego pracownika z osobna lub zbiorczo.

Drukowanie listy obecności

W celu utworzenia listy obecności dla pracownika zatrudnionego w danym okresie, należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY, zaznaczyć daną osobę i z górnego paska wybrać opcję DRUKUJ » DRUKUJ LISTĘ OBECNOŚCI.

 

Aby wygenerować wspólną listę obecności dla kilku pracowników, należy zaznaczyć właściwych pracowników i wybrać DRUKUJ » DRUKUJ LISTĘ OBECNOŚCI.

W oknie, które się pojawi należy wybrać okres za jaki ma zostać utworzona lista oraz rodzaj listy.

 

Drukowanie listy obecności - wybór okresu

Poszczególne rodzaje listy obecności oznaczają:

  • szczegółowa - pojawią się w niej kolumny godzina przyjścia, godzina wyjścia, suma godzin pracy oraz podpis;
  • suma godzin pracy - zawiera kolumny, gdzie w pierwszej wskazuje się sumę przepracowanych godzin a w następnej znajduje się miejsce na podpis;
  • podstawowa - tu pojawi się wyłącznie kolumna z podpisem pracownika.

Przykład szczegółowej listy obecności:

Po kliknięciu na DRUKUJ pojawi się okno dialogowe, w którym wybiera się ustawienia drukowania.

 

Drukowanie listy obecności - ustawienia

W tym miejscu można podjąć decyzję czy lista będzie drukowana jako jeden plik czy jako spakowany do ZIP dokument. Użytkownik może również ustawić bezpośrednią wysyłkę listy do pracownika (pracownik powinien mieć podany w swoich danych adres e-mail).