Tworzenie kont dla klientów przez biuro rachunkowe

Jak utworzyć konto dla klienta biura rachunkowego?

Tworzenie kont dla klientów biura rachunkowego może się odbyć w dwojaki sposób: 

1. Na koncie biura rachunkowego poprzez najechanie kursorem na nazwę biura oraz kliknięcie na funkcję DODAJ FIRMĘ, lub

Tworzenie kont dla klientów - w jaki sposób?

2. Bezpośrednio na panelu głównym biura rachunkowego, który się pojawia po zalogowaniu na konto. Wówczas w celu dodania firmy klienta należy skorzystać z funkcji DODAJ.

Tworzenie kont dla klientów jest łatwe

Uwaga!
Konto klienta może dodać tylko użytkownik z uprawnieniami szefa biura.

Uzupełnienie podstawowych danych o firmie klienta biura rachunkowego

Zarówno w przy zastosowaniu pierwszego i drugiego sposobu wyświetli się okno, w którym należy podać NIP firmy klienta oraz kliknąć POBIERZ lub WYPEŁNIJ RĘCZNIE.

Tworzenie kont dla klientów - ustawienia wstępne

Następnie wybieramy odpowiedni pakiet:

  • Księgowość online lub

  • Księgowość online + magazyn

i korzystamy z opcji PRZEJDŹ DALEJ.

Tworzenie kont dla klientów - jak dodać firmę?

W oknie, które się pojawi po wyborze pakietu sprawdzamy czy w zakładce DANE FIRMY automatycznie pobrane dane o firmie są poprawne (w razie potrzeby można je zmodyfikować). 

Tworzenie kont dla klientów - ustawienia wstępne

Następnie w zakładkach PODATKI oraz NUMERACJA FAKTUR personalizujemy dane dotyczące klienta w kwestii podatków (dochodowego i VAT) i definiujemy numerację faktur sprzedaży.

Tworzenie kont dla klientów - dane firmy

Po wykonaniu powyższych czynności dodana firma klienta pojawi się na liście firm prowadzonych przez dane biuro rachunkowe.

Tak utworzone konto udostępniamy klientowi, o czym więcej w artykule pomocy: Udostępnianie kont klientom biura rachunkowego.