Dodawanie umowy o pracę

Umowa o pracę powinna zawierać ściśle określone w przepisach zapisy, dotyczące między innymi zajmowanego stanowiska, wynagrodzenia, czy miejsca wykonywania pracy. Umowa stworzona w systemie Mojebiuro24.pl uwzględnia wszystkie te wymagania. Zobacz jakie łatwe jest dodawanie umowy o pracę w systemie.

Dodawanie umowy o pracę

W celu dodania umowy o pracę należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY » DODAJ UMOWĘ » UMOWA O PRACĘ.

Dodawanie umowy o pracę w systemie

Następnie w oknie “Dodawanie umowy o pracę” wybieramy pracownika, dla którego umowę tworzymy.

Dodawanie umowy o pracę a edycja

W kolejnych zakładkach okna “Dodawanie umowy o pracę” uzupełniamy informację dotyczące:

 • Podstawowe informacje:

  • rodzaj umowy

  • wymiar czasu pracy

  • kalendarz jaki obowiązuje danego pracownia
  • daty zawarcia i obowiązywania umowy

  • kwotę

  • miejsce pracy

  • stanowisko

Dodawanie umowy o pracę - podstawowe informacje

 • Podatek dochodowy

  • ulga podatkowa

  • koszty uzyskania przychodu

Dodawanie umowy o pracę - podatek dochodowy

 • ZUS

  • kod tytułu ubezpieczenia

  • Fundusz Pracy

  • FGŚP

  • Fundusz Emerytur Pomostowych

Dodawanie umowy o pracę - ZUS

 • Inne warunki zatrudnienia

  • możliwość dopisania w umowie innych warunków zatrudnienia

Dodawanie umowy o pracę - inne warunki zatrudnienia

Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych informacji, klikając “Zapisz” dodajemy umowę do systemu.

Drukowanie umowy o pracę

Po dodaniu umowy o pracę w celu jej wydrukowania należy zaznaczyć umowę i wybrać z górnego poziomego MENU opcję “Drukuj

Dodawanie umowy o pracę - drukowanie

Aby nanieść lub wprowadzić nowe zapisy w umowie należy w oknie USTAWIENIA DRUKOWANIA zaznaczyć opcję “Tryb Edycji”.

Dodawanie umowy o pracę - tryb edycji

Tryb edycji” pozwala na otwarcie okna “Edycja dokumentu przed wydrukiem” - edytora, za pomocą którego można nanieść zmiany w dokumencie.