Ewidencja pojazdów - wszystko co warto wiedzieć

Ewidencja Pojazdów zawiera listę wszystkich pojazdów wykorzystywanych w firmie bez względu na formę własności. W systemie mojebiuro24.pl każdy wykorzystywany pojazd w działalności gospodarczej powinien znaleźć się w Ewidencji Pojazdów. Pojazdy, które wprowadzone zostały do Ewidencji Środków Trwałych automatycznie zostaną ujęte na liście w Ewidencji Pojazdów.

Lista pojazdów

Ewidencja pojazdów to zestawienie wszystkich pojazdów wprowadzonych do systemu. Pojazdy które nie są wpisane do środków trwałych firmy będą widoczne wyłącznie w zakładce: EWIDENCJE » POJAZDY. Natomiast pojazdy które są środkami trwałymi będą widoczne w dwóch zakładkach w systemie: EWIDENCJE » POJAZDY oraz EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE.

Aby przejść do listy pojazdów należy skorzystać z zakładki: EWIDENCJE » POJAZDY

Ewidencja pojazdów w systemie

W tej zakładce można dodawać nowe pojazdy, modyfikować je oraz usuwać.

Jak dodać pojazd?

W celu dodania pojazdu wykorzystywanego w firmie który nie jest środkiem trwałym należy przejść do zakładki EWIDENCJE » POJAZDY » DODAJ POJAZD

ewidencja pojazdów

W oknie dodawania nowego pojazdu należy uzupełnić dane takie jak:

  • Nazwa - jest to nazwa pojazdu widoczna na liście w ewidencji pojazdów,
  • Numer rejestracyjny - jest to numer rejestracyjny pojazdu,
  • Typ - jest to określenie rodzaju pojazdu czyli czy jest to samochód ciężarowy, samochód osobowy, motocykl, motorower,
  • Definicja - pole pojawia się po wybraniu jako typ pojazdu samochód ciężarowy. Definicja pojazdu zależy od sposobu rozliczania wydatków związanych z samochodem. Do wyboru są dwie definicje:
    • Powyżej 3,5t i poniżej z VAT-1/VAT-2 - brak obowiązku prowadzenia kilometrówki VAT
    • Poniżej 3,5t bez VAT-1/VAT-2 - konieczność prowadzenia kilometrówki VAT w celu odliczenia 100% VAT od wydatków związanych z pojazdem 
  • Sposób używania - do wyboru są dwie opcje takie jak: Tylko w działalności, Prywatnie i w działalności, 
  • Forma własności - do wyboru są trzy opcje takie jak: Leasing operacyjny i najem, Prywatnie, Inny (np. na postawie umowy użyczenia).

Zakupiony pojazd będący środkiem trwałym firmy można wprowadzić w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE. Więcej informacji o tym, jak dodać pojazd w artykule: Zakup samochodu osobowego oraz Zakup samochodu ciężarowego

Pojazdy nie podlegające wpisowi do ewidencji środków trwałych wykorzystywane w działalności na podstawie np. umowy najmy, leasingu operacyjnego, umowy użyczenia lub prywatne pojazdy używane w celach firmowych można wprowadzić przy wykorzystaniu zakładki: EWIDENCJE » POJAZDY » DODAJ POJAZD. Więcej informacji: Pojazd prywatny lub w umowie najmu/dzierżawy wykorzystywany w firmie.

W zakładce POJAZDY znajdują się również prywatne pojazdy wniesione do środków trwałych firmy. Więcej o tym w artykule: Wniesienie prywatnego samochodu do firmy.

Ewidencja pojazdów - jak ukryć pojazd?

Z funkcji UKRYJ znajdującej się w zakładce EWIDENCJE » POJAZDY mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy np. nie korzystają z danego pojazdu i nie potrzebują by był widoczny na liście.

Ewidencja pojazdów - ukrywanie pojazdów

Chcąc wyświetlić ukryte pojazdy należy wyfiltrować z listy UKRYTE znajdującej się w prawym dolnym rogu (pod zestawieniem).

Ewidencja pojazdów - filtry