Generowanie zaliczek i deklaracji przez biuro rachunkowe

Aby generowanie zaliczek i deklaracji klientów odbywało się w sposób należyty należy wprowadzić odpowiednie ustawienia dotyczące rozliczenia podatków i ZUS dla ich kont. Więcej na ten temat znajduje się w grupie artykułów: Podatki i ZUS

Generowanie zaliczek i deklaracji klientów przez biuro rachunkowe

Aby wygenerować zaliczkę na podatek dochodowy, deklarację ZUS, deklaracje skarbowe czy JPK_VAT należy bezpośrednio na koncie klienta wejść do zakładki START » ZUS / PODATKI i przejść do odpowiedniej sekcji.

Aktualnie w systemie MojeBiuro24.pl wygeneorwać można:

Generowanie zaliczek i deklaracji - podatki

Generowanie zaliczek i deklaracji - ZUS

Masowe generowanie zaliczek, deklaracji i JPK dla klientów

W systemie istnieje możliwość zbiorczego generowania zaliczek na podatek, JPK_VAT, ZUS oraz deklaracji dla wybranych lub wszystkich firm (klientów). Aby to zrobić, należy z kokpitu biura rachunkowego zaznaczyć firmy (te dla których chcemy wygenerować deklarację) i z górnego paska menu skorzystać z funkcji WYLICZENIA i wybrać odpowiedni rodzaj zobowiązania.

Generowanie zaliczek i deklaracji - masowe wyliczanie

Masowe drukowanie i wysyłanie deklaracji skarbowych i ZUS

Możliwe jest również masowe wydrukowanie wygenerowanych deklaracji VAT lub ZUS dla poszczególnych klientów bezpośrednio na koncie biura rachunkowego w zakładce START » DEKLARACJE KLIENTÓW » SKARBOWE/ZUS, gdzie po zaznaczeniu deklaracji na liście należy z górnego paska menu wybrać opcję DRUKUJ.

Generowanie zaliczek i deklaracji - drukowanie deklaracji

W podzakładce DEKLARACJE KLIENTÓW » SKARBOWE/ZUS istnieje możliwość wysyłania sporządzonych deklaracji skarbowych oraz ZUS poprzez opcję WYŚLIJ DO URZĘDU lub WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO ZUS lub WYŚLIJ DO URZĘDU.

Generowanie zaliczek i deklaracji - wyślij do ZUS/US

Więcej na temat wysyłki deklaracji znajduje się w artykule: E-deklaracje - wysyłka elektroniczna deklaracji

Masowe pobieranie UPO

Po wysyłce deklaracji do urzędu istnieje możliwość masowego wygenerowania UPO bez konieczności wchodzenia po kolei na konto każdego z klientów. W tym celu należy przejść na konto biura rachunkowego do zakładki START » DEKLARACJE KLIENTÓW » SKARBOWE/ ZUS zaznaczyć wybrane deklaracje na liście i z górnego paska menu wybrać opcję POBIERZ UPO.

Generowanie zaliczek i deklaracji - upo

Więcej informacji związanych z masowym generowaniem UPO znajduje się w artykule: E-deklaracje - masowe generowanie UPO.