Import e-ZLA z PUE ZUS

W 2016 roku rozpoczęto wystawianie  elektronicznych zwolnień lekarskich. System MojeBiuro24 pozwala na import e-ZLA z PUE ZUS

Eksport z ZUS PUE

Po zalogowaniu się do systemu ZUS PUE należy przejść do zakładki PANEL PŁATNIKA » ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIE. W kolejnym kroku należy zaznaczyć zwolnienie lekarskie po prawej stronie » EKSPORTUJ. W ten sposób zostanie wygenerowany i pobrany plik w formacie CSV.

Import e-ZLA z PUE ZUS - widok PUE

Import e-ZLA z PUE ZUS eksport z PUE

Import e-ZLA z PUE ZUS do systemu

Importu e-ZLA można dokonać w KADRY » GRAFIK » IMPORT E-ZWOLNIEŃ. Następnie w oknie importu zwolnienia należy nacisnąć przycisk PRZEGLĄDAJ i wybrać zapisany wcześniej plik CSV.

Import e-ZLA z PUE ZUS - dodawanie

W kolejnym kroku pojawi się okno z wykazem pracowników, których zwolnienie lekarskie zostało pobrane z PUE ZUS. Gdy wszystkie dane się zgadzają, należy nacisnąć ZAPISZ.

Sprawdzenia i/lub poprawa zaimportowanych danych możliwe jest w oknie szczegółów pracownika (należy nacisnąć na imię i nazwisko pracownika) » EWIDENCJA CZASU PRACY » MENU » NIEOBECNOŚCI. Nieobecność zaimportowana z PUE ZUS będzie oznaczona ikoną.