Inne wydatki związane z działalnością gospodarczą

W celu zaksięgowania wydatku kwalifikującego do innych wydatków związanych z działalnością gospodarczą należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT lub (FAKTURA BEZ VAT).   

Inne wydatki związane z działalnością gospodarczą - księgowanie kosztu

Ważne!
W temacie tego co można można zaksięgować w kolumnie 13 - pozostałe wydatki - w artykule: Pozostałe wydatki w KPiR
W oknie, które się pojawi jako rodzaj wydatku należy wybrać INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ a następnie uzupełnić wymagane pola zgodnie z posiadaną fakturą bądź rachunkiem.

Inne wydatki związane z działalnością gospodarczą - schemat księgowy

Po zapisaniu wydatek zostanie ujęty w kolumnie 13 KPiR - pozostałe wydatki oraz Rejestrze VAT zakupu (w przypadku czynnych podatników VAT).