Jak wystawić paragon fiskalny?

W systemie MojeBiuro24.pl klient biura możne wystawić i wydrukować paragon fiskalny. Jednak aby to zrobić należy spełnić dwa podstawowe warunki, mianowicie trzeba posiadać licencję programu IAI Printer (zakupić ją może tylko klient na swoim koncie. Po zakupie na jego dane wystawiana jest faktura) oraz odpowiednią drukarkę fiskalną kompatybilną z serwisem MojeBiuro24.pl.

Poniżej znajduje się lista proponowanych drukarek fiskalnych działających z systemem MB24:

  1. Novitus: Wiking 1.0, Wiking 2.0, Wiking 3.0, Vega Mobil, Vento 1.0, Vento 1.11, Vento 1.12, Vivo 1.10, Vivo 1.11, Quatro, Delio (bez kopii elektronicznej), Delio (z kopią elektroniczną), Deon

  2. Innova: Profit

  3. Posnet: Thermal, Thermal (stara homologacja), Temo (system 32-bitowy)

  4. Torell: Duo Pro

Wyjątkiem jest drukarka Elzab D10 oraz drukarki fiskalne online, które nie wymagają instalacji oprogramowania IAI Printer.

Dostępna jest nowa wersja oprogramowania IAI Printer, która umożliwia drukowanie faktur oraz NIP na paragonach. W celu aktualizacji należy odinstalować poprzednią wersję oprogramowania, a następnie pobrać aktualną przez zakładkę USTAWIENIA » INTEGRACJE » DRUKARKI FISKALNE » IAI PRINTER » POBIERZ PROGRAM oraz zainstalować oprogramowanie ponownie na komputerze. Po wykonaniu ponownej konfiguracji aplikacji należy pamiętać o uaktualnieniu danych po stronie konta MojeBiuro24.pl w zakładce USTAWIENIA » INTEGRACJE » DRUKARKI FISKALNE » DRUKARKI FISKALNE » DRUKARKI WYMAGAJĄCE IAI PRINTER, gdzie należy zaznaczyć drukarkę i wybrać opcję MODYFIKUJ. Następnie zaktualizować pole KLUCZ UWIERZYTELNIAJĄCY.

Jak wystawić paragon fiskalny w systemie MojeBiuro24.pl?

Przed wystawieniem pierwszego paragonu opiekun klienta może na koncie klienta oznaczyć funkcję automatycznego księgowania paragonów, dzięki której wszystkie wystawione w systemie paragony będą ujmowane w Księdze Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji Przychodów (w przypadku ryczałtowców) oraz w Rejestrze VAT (w przypadku czynnych podatników VAT). Aby włączyć tą funkcję należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » FUNKCJE KSIĘGOWE i w oknie które się pojawi zaznaczyć opcję KSIĘGUJ PARAGONY.

Paragon fiskalny w systemie mojebiuro24.pl

Następnie w celu wystawienia paragonu fiskalnego klient powinien przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » PARAGON FISKALNY. W wyświetlonym oknie należy uzupełnić wymagane pola i zapisać.

Paragon fiskalny - jak wystawić?

W systemie możliwe jest zbiorcze księgowanie lub wyksięgowanie paragonów, np w sytuacji, gdy przez przypadek została zaznaczona lub odznaczona funkcja KSIĘGUJ PARAGONY. Aby to zrobić należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ i zaznaczyć paragony, które chcemy:

  • ująć w ewidencji, klikając ROZLICZ » KSIĘGUJ PARAGON,

  • usunąć z ewidencji, korzystając z funkcji ROZLICZ » WYKSIĘGUJ PARAGON.

 Paragon fiskalny - rozliczenie w systemie

Sprzedaż ewidencjonowana na drukarce fiskalnej, przy odznaczonej funkcji księgowania paragonów należy wprowadzić na podstawie łącznego raportu okresowego.

Paragon fiskalny - jak wystawić do faktury pro forma?

W celu wystawienia paragonu bezpośrednio do faktury pro forma należy przejść do zakładki PRZYCHODY » PRO FORMY, następnie zaznaczyć odpowiednią proformę i wybrać opcję WYSTAW » PARAGON FISKALNY.

Paragon fiskalny - wystawianie do progormy

Jak wystawić paragon do oferty?

Aby wystawić paragon fiskalny do oferty należy przejść do zakładki PRZYCHODY » PRO FORMY i podobnie jak w przypadku pro formy zaznaczyć ofertę, do której ma być wystawiony paragon. Następnie należy z górnego menu wybrać opcję WYSTAW » PARAGON FISKALNY.

Paragon fiskalny - oferta

Drukowanie paragonu na drukarce fiskalnej

W zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ można odnaleźć paragon, zaznaczyć go i wydrukować za pomocą drukarki fiskalnej korzystając z funkcji znajdującej się w górnym menu DRUKUJ » DRUKUJ NA DRUKARCE FISKALNEJ.

 Paragon fiskalny - i jego księgowanie

Jeżeli na wystawionym w systemie paragonie fiskalnym widnieje kontrahent z uzupełnionym polem NIP, to zostanie on również wydrukowany w dolnej części paragonu.