Krótkoterminowy wynajem lub dzierżawa samochodu osobowego przed 2019

Klient wynajął samochód osobowy podpisując umowę najmu krótkoterminowego. Jak zaksięgować otrzymaną fakturę za najem pojazdu w systemie mojebiuro24.pl?

Oliwia, Warszawa

 

Otrzymaną przez klienta fakturę za krótkoterminowy wynajem lub dzierżawę samochodu osobowego należy wprowadzić do systemu w zakładce: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT lub FAKTURA (BEZ VAT), gdzie jako rodzaj wydatku wybieramy INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ.

Ważne!
Rodzaj wydatku: Inne wydatki związane z działalnością gospodarczą należy zastosować tylko w przypadku wydatków poniesionych z tytułu umowy najmu lub dzierżawy, która wg ustawy o PIT nie spełnia warunków leasingu operacyjnego. W przypadku gdy wydatek spełnia warunki leasingu operacyjnego należy zastosować schemat z artykułu: Dzierżawa lub leasing samochodu osobowego

 Krótkoterminowy wynajem - czy to się księguje?
Krótkoterminowy wynajem w kosztach przypadku odliczenia 100%

W przypadku gdy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 100% podatku VAT, fakturę należy zaksięgować tradycyjnie. W polu NETTO należy wprowadzić kwotę netto z faktury, a podatek i kwota brutto zostanie wyliczona automatycznie przez system.

Natomiast w przypadku podatnika, któremu przysługuje prawo do odliczenia 50% podatku VAT należy wprowadzić w polu WARTOŚĆ NETTO 50% kwoty netto z otrzymanej faktury (od której system automatycznie wyliczy VAT i kwotę brutto). Następnie należy dodać kolejną stawkę VAT “nie podl.” poprzez przycisk + NOWY WIERSZ oraz w polu WARTOŚĆ NETTO należy wprowadzić nieodliczoną część kwoty netto oraz podatku VAT.

Krótkoterminowy wynajem - jak zaksięgować?

Podatek podlegający odliczeniu trafi do Rejestru VAT zakupu zgodnie z prawem odliczenia podatku VAT (100% lub 50%). Natomiast w Księdze Przychodów i Rozchodów faktura zostanie ujęta w kolumnie 13 - pozostałe wydatki - pod datą wystawienia faktury - wartość netto (w przypadku prawa do odliczenia 100% VAT) lub kwota równa sumie netto + nieodliczonej części podatku VAT (w przypadku prawa do odliczenia 50% VAT).