Księgowanie przychodów z zewnętrznych ewidencji

Księgowanie przychodów z zewnętrznych ewidencji np. faktury VAT, faktury bez VATfaktury korygujące, raporty dobowe lub miesięczne z kas fiskalnych czy ewidencje sprzedaży bezrachunkowej (wystawionych poza systemem mojebiuro24.pl) należy dokonać w zakładce PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ.

Księgowanie przychodów z zewnętrznych ewidencji w systemie MojeBiuro24

W oknie dodawania nowego przychodu w polu:

  • NABYWCA należy wpisać nazwę kontrahenta (w przypadku faktur VAT, faktur bez VAT czy faktur korygujących);
  • lub wybrać opcję BRAK KONTRAHENTA (w przypadku księgowania raportu dobowego lub miesięcznego z kas fiskalnych lub ewidencji sprzedaży bezrachunkowej)

W przypadku księgowania faktur korygujących w zakładce ZAAWANSOWANE należy dodatkowo oznaczyć funkcję KOREKTA

Pozostałe dane uzupełniamy zgodnie z dokumentem.

Księgowanie przychodów z zewnętrznych ewidencji - dodawanie przychodu

Ważne!
Księgowanie dziennych lub miesięcznych raportów kasowych zostało szczegółowo opisane w artykule: Jak zaksięgować łączny raport okresowy?
Tak zaksięgowany przychód zostanie ujęty w Księdze Przychodów i Rozchodów w kolumnie 7 - sprzedaż towarów i usług - lub Ewidencji przychodów (pod odpowiednią stawką ryczałtu - w przypadku ryczałtowców) oraz Rejestrze sprzedaży VAT (w przypadku czynnych podatników VAT).