Remanenty

Sporządzone przez klienta remanenty w systemie mojebiuro24.pl może wprowadzić tylko księgowa lub sam opiekun (klient na swoim koncie nie ma dostępu do zakładki REMANENTY). Wzór remanentu można pobrać z naszego artykułu: Arkusz spis z natury - wzór z omówieniem

Remanent początkowy - jak wprowadzić w systemie? 

Wartość remanentu początkowego wprowadza się w zakładce EWIDENCJE » REMANENTY » DODAJ REMANENT, wybierając w polu RODZAJ - REMANENT POCZĄTKOWY. Uzupełniamy jego wartość i datę sporządzenia zgodnie ze sporządzonym poza systemem remanentem.

Remanenty - jak dodać?

Tak, wprowadzony remanent zostanie ujęty w KPIR w kolumnie 15 (w miesiącu jego sporządzenia).W przypadków ryczałtowców wartość spisu z natury pojawi się w celach informacyjnych w Ewidencji przychodów (nie będzie miała wpływu na wartość podatku).

Remanent końcowy - jak wprowadzić w systemie?

Remanent końcowy wprowadza się do systemu w zakładce EWIDENCJE » REMANENTY » DODAJ REMANENT, wybierając w polu RODZAJ - REMANENT KOŃCOWY. Uzupełniamy jego wartość i datę sporządzenia zgodnie ze sporządzonym poza systemem remanentem.

Remanenty - remanet końcowy

Tak, wprowadzony remanent zostanie ujęty w KPIR w kolumnie 15 (w miesiącu jego sporządzenia) oraz po jego zapisaniu system automatycznie wygeneruje remanent początkowy, na tę samą wartość i z datą następnego dnia.

Remanent a zeznanie roczne

Różnica pomiędzy remanentem początkowym i końcowym będzie brana pod uwagę przy rozliczeniu rocznym:

  • powiększy się dochód o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego a początkowego --> jeżeli wartość remanentu końcowego > wartość remanentu początkowego;
  • obniży się dochód o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego a końcowego --> jeżeli wartość remanentu końcowego < wartość remanentu początkowego.