Świadectwo pracy dla pracownika - drukowanie z systemu

Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o pracę pracodawca niezwłocznie wręcza pracownikowi świadectwo. Należy pamiętać, że świadectwo pracy jest oświadczeniem wiedzy, więc trzeba je jak najszybciej sporządzić. Drukowanie świadectwa pracy w systemie jest proste i szybkie, dzięki czemu pracodawca może je wręczyć pracownikowi w ostatnim dniu trwania umowy.

Świadectwo pracy i zakończenie umowy

Aby w systemie wygenerować świadectwo pracy, w pierwszej kolejności konieczne jest zakończenie umowy o pracę w zakładce KADRY » UMOWY. Po zaznaczeniu umowy do zakończenia, należy z górnego paska wybrać opcję DODAJ » ZAKOŃCZENIE.

Świadectwo pracy generowanie zakończenia

Świadectwo pracy - drukowanie

Po zakończeniu umowy należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY, zaznaczyć pracownika, dla którego ma zostać wygenerowane świadectwo pracy oraz z górnego paska wybrać opcję DRUKUJ » ŚWIADECTWO PRACY.

Świadectwo pracy - drukowanie

Świadectwo pracy należy otworzyć w trybie edycji, aby uzupełnić brakujące informacje.

Świadectwo pracy - tryb edycji

Należy zwrócić uwagę, że część informacji dotyczących nieobecności pracownika i okresów nieskładkowych podczas zatrudnienia, będzie pobrana z systemu, jednak zaleca się zweryfikowanie informacji zawartych w świadectwie pracy, w tym między innymi o urlopach.

Drukowanie świadectwa pracy do każdej z umowy

W systemie istnieje możliwość generowania świadectwa pracy dla każdej z zakończonych umów. W celu wygenerowania tego dokumentu należy w zakładce KADRY » PRACOWNICY wybrać pracownika, dla którego ma zostać sporządzone świadectwo pracy, a następnie wybrać opcję DRUKUJ » ŚWIADECTWO PRACY. Pojawi się okno, w którym konieczne jest wybranie umowy do której będzie sporządzany wydruk.

 Świadectwo pracy - wybór umowy

Po wybraniu umowy pojawi się okno, w którym należy analogicznie wybrać tryb edycji.