Automatyczne wyliczenie limitu urlopu w systemie

System posiada funkcję automatycznego wyliczania urlopu na podstawie wprowadzonych do systemu danych. Podczas dodawania umowy o pracę: KADRY » UMOWY » DODAJ UMOWĘ » UMOWA O PRACĘ po zapisaniu wprowadzonych zmian pojawia się okno dialogowe, gdzie na należy uzupełnić historię zatrudnienia oraz wykształcenia danego pracownika. Na jej podstawie nastąpi automatyczne wyliczenie limitu urlopu  z uwzględnieniem czasu trwania umowy bieżącej.

Pierwsza praca

Jeśli nowy pracownik nie świadczył wcześniej pracy, należy w oknie dodawania umowy zaznaczyć, że jest to jego pierwsza praca. Zgodnie z przepisami urlop takiego pracownika automatycznie wyliczany jest z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

Automatyczne wyliczenie limitu urlopu - pierwsze zatrudnienie

Historia zatrudnienia

Historię zatrudnienia należy dodać w zakładce: HISTORIA » HISTORIA ZATRUDNIENIA » DODAJ ZATRUDNIENIE,  po otwarciu okna dialogowego należy uzupełnić okres trwania poprzednich zatrudnień, na podstawie dostarczonych przez pracownika świadectwo pracy.

Automatyczne wyliczenie limitu urlopu - historia zatrudnienia

 

Automatyczne wyliczenie limitu urlopu - historia zatrudnienia podstawowe dane

Po uzupełnieniu podstawowych informacji należy przejść do kolejnej zakładki: HISTORIA » HISTORIA ZATRUDNIENIA » NIEOBECNOŚCI. Sekcję tę należy uzupełnić tylko wtedy, gdy pracownik w roku zatrudnienia pracował w innej firmie. Jeśli wprowadzone okresy zatrudnienia nie dotyczą roku bieżącego nie ma potrzeby uzupełnianie zakładki NIEOBECNOŚCI. W przypadku, gdy dany okres nie powinien być wliczany do limitu urlopowego, wystarczy odhaczyć okno z komunikatem wliczaj do limitów urlopowych.

Automatyczne wyliczenie limitu urlopu - historia zatrudnienia nieobecności

Co ważne wprowadzone tu dane zostają wprowadzone jedynie na cele informacyjne, pomniejszenia wymiaru urlopu wyliczonego automatycznie należy dokonać samodzielnie.

Historia wykształcenia

W zakładce HISTORIA » HISTORIA WYKSZTAŁCENIA » DODAWANIE WYKSZTAŁCENIA należy uzupełnić dane dotyczące wykształcenia danego pracownika.

 Automatyczne wyliczenie limitu urlopu  - historia wykształcenia

Automatyczne wyliczenie limitu urlopu - dodawanie historia wykształcenia

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

  • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,

  • średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,

  • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,

  • średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,

  • szkoły policealnej - 6 lat,

  • szkoły wyższej - 8 lat.

Automatyczne wyliczenie limitu urlopu

Po uzupełnieniu danych dotyczących zatrudnienia i wykształcenia  system automatycznie ustali limit urlopowy zgodnie z wprowadzonymi danymi. Wyliczony limit będzie widoczny w zakładce KADRY » PRACOWNICY  » w oknie Szczegóły pracownika » Ewidencja czasu pracy » MENU » NIEOBECNOŚCI.

 Automatyczne wyliczenie limitu urlopu - Ewidencja czasu pracy

Każda zmiana w umowie, czy historii zatrudnienia i wykształcenia powoduje ponowne przeliczenie urlopu. Gdyby limit się nie zgadzał, wystarczy zaznaczyć wyliczenie i wybrać MODYFIKUJ, a następnie wprowadzić właściwe dane i je zapisać.