Automatyczne wyliczenie limitu urlopu w systemie

System MojeBiuro24 posiada funkcję automatycznego wyliczania urlopu. Wyliczenia wykonywane są na podstawie wprowadzonych do systemu danych w tym historii zatrudnienia i wykształcenia. Na ich podstawie nastąpi automatyczne wyliczenie limitu urlopu  z uwzględnieniem czasu trwania umowy bieżącej.

Historia zatrudnienia

Historię zatrudnienia ma bezpośredni wpływ na limit przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Dodaje się ją z poziomu zakładki KADRY » PRACOWNICY, gdzie należy kliknąć w danego pracownika, wtedy system przekieruje użytkownika do SZCZEGÓŁY PRACOWNICA » HISTORIA » HISTORIA ZATRUDNIENIA » DODAJ ZATRUDNIENIE.

 

Po otwarciu okna dialogowego należy uzupełnić okres trwania poprzednich zatrudnień, na podstawie dostarczonych przez pracownika świadectwo pracy. Istotne jest zaznaczenie opcji "wliczaj do limitów urlopowych", jeżeli chcemy żeby system uwzględnił dany staż pracy przy wyliczaniu limitu urlopu wypoczynkowego. Zapisujemy wprowadzone zmiany.

Po uzupełnieniu podstawowych informacji należy przejść do podzakładki NIEOBECNOŚCI. Sekcję tę należy uzupełnić tylko wtedy, gdy pracownik w roku zatrudnienia pracował w innej firmie. Jeśli wprowadzone okresy zatrudnienia nie dotyczą roku bieżącego nie ma potrzeby uzupełnianie zakładki NIEOBECNOŚCI. W przypadku, gdy dany okres nie powinien być wliczany do limitu urlopowego, wystarczy odhaczyć okno z komunikatem wliczaj do limitów urlopowych.

Co ważne wprowadzone tu dane zostają wprowadzone jedynie na cele informacyjne, pomniejszenia wymiaru urlopu wyliczonego automatycznie należy dokonać samodzielnie.

Historia wykształcenia

W zakładce HISTORIA » HISTORIA WYKSZTAŁCENIA » DODAWANIE WYKSZTAŁCENIA należy uzupełnić dane dotyczące wykształcenia danego pracownika. W tym przypadku również to użytkownik decyduje czy dane wprowadzone do systemu powinny zostac uwzględnione przy automatycznym wyliczaniu limitu urlopowego.

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

  • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,

  • średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,

  • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,

  • średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,

  • szkoły policealnej - 6 lat,

  • szkoły wyższej - 8 lat.

Dodanie umowy o prace w systemie

W następnym kroku użytkownik powinien prowadzić do systemu umowę o pracę dla danej osoby. Można tego dokonać z poziomu zakładki:

  • KADRY » UMOWY » DODAJ UMOWĘ » UMOWA O PRACĘ lub
  • KADRY » PRACOWNICY » WYSTAW » UMOWĘ.

Pierwsza praca

Jeśli nowy pracownik nie świadczył wcześniej pracy, należy w oknie dodawania umowy zaznaczyć, że jest to jego pierwsza praca. Zgodnie z przepisami urlop takiego pracownika automatycznie wyliczany jest z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

Automatyczne wyliczenie limitu urlopu

Po uzupełnieniu danych dotyczących zatrudnienia i wykształcenia  system automatycznie ustali limit urlopowy zgodnie z wprowadzonymi danymi. Wyliczony limit będzie widoczny w zakładce KADRY » PRACOWNICY, gdzie należy kliknąć w danego pracownika a następnie przejść do podzakładki CZAS PRACY » NIEOBECNOŚCI.

Każda zmiana w umowie, czy historii zatrudnienia i wykształcenia powoduje ponowne przeliczenie urlopu. Gdyby limit się nie zgadzał, wystarczy zaznaczyć wyliczenie i wybrać MODYFIKUJ, a następnie wprowadzić właściwe dane i je zapisać.