Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej a JPK V7

W niektórych sytuacjach podatnicy zobligowani są do dokonania zwrotu ulgi na zakup kasy fiskalnej. Aby zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej został wykazany w odpowiedniej pozycji JPK V7, trzeba dokonać bezpośrednich wpisów w rejestrze sprzedaży VAT w systemie.

W tym celu należy przejść do zakładki EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS. Aby system automatycznie ujął zwrot w JPK V7 za miesiąc, w którym dokonano wpisu. Oznaczamy opcję BRAK KONTRAHENTA i następnie w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć opcję Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej. W oknie, które się pojawi należy wprowadzić wartość podatku należnego podlegającego zwrotowi.

Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej - dodaj wpis

Po zapisaniu, zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej zostanie wykazany w JPK V7 za okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał), w którym dokonano wpisu.