Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej a deklaracja VAT

W niektórych sytuacjach podatnicy zobligowani są do dokonania zwrotu ulgi na zakup kasy fiskalnej. Aby zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej został wykazany w odpowiedniej pozycji deklaracji VAT, trzeba dokonać bezpośrednich wpisów w rejestrze sprzedaży VAT w systemie.

W tym celu należy przejść do zakładki EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS. Aby system automatycznie ujął zwrot w deklaracji VAT za miesiąc, w którym dokonano wpisu. Oznaczamy opcję BRAK KONTRAHENTA i następnie w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć opcję Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej. W oknie, które się pojawi należy wprowadzić wartość podatku należnego podlegającego zwrotowi.

Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej - dodaj wpis

Po zapisaniu, zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej zostanie wykazany w deklaracji VAT za okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał), w którym dokonano wpisu w części C. w wierszu: Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy w polu 37.