Eksport zaświadczeń Z-3, Z-3a i Z-3b i ich wysyłka z PUE

W systemie mb24.pl możliwy jest eksport zaświadczeń Z-3, Z-3a oraz Z-3b do pliku. Takiemu zabiegowi użytkowników może wprowadzić taki plik do ZUS PUE, a następnie wysłać go elektronicznie. Taka forma przekazania danych do ZUS jest znacznie łatwiejsza niż tradycyjna. Pozwoli również na sporą oszczędność czasu. Poniżej przedstawiamy jak w łatwy sposób wysyłać te pliki elektronicznie.

Eksport zaświadczeń Z-3, Z-3a i Z-3b

Utworzony formularz Z-3 oraz Z-3b zapisywany jest w zakładce KADRY » DEKLARACJE. W tym miejscu wystarczy zaznaczyć utworzone dokumenty, a następnie z górnego paska wybrać WYŚLIJ/EKSPORTUJ » EKSPORTUJ Z3 I Z3A DO PUE.

Eksport zaświadczeń z-3 i z-3a

Eksport zaświadczeń Z-3Z-3a wywołuje komunikat, w którym system informuje o nieaktualności formularzy na stronie ZUS. W związku z czym część danych zawartych w utworzonym w mb24.pl zaświadczeniu i widniejących w utworzonym pliku XML nie zostanie zaciągnięta do platformy ZUS. Te informacje użytkownik powinien samodzielnie wprowadzić w dokumencie zaimportowanym w platformie PUE.

Eksport zaświadczeń z-3 - komunikat

Jeśli użytkownik wybierze TAK, wówczas wygenerowany zostanie plik, który następnie można wdrożyć do platformy PUE.

Analogicznie zaświadczenie Z-3b może pobrać przedsiębiorca. Eksport zaświadczeń Z-3b można wykonać w START » ZUS » DRUKI Z-3A I Z-15A/B, gdzie wystarczy zaznaczyć utworzony formularz i wybrać z paska opcji EKSPORTUJ DO PUE ZUS.

 Eksport zaświadczeń z-3b do PUE

Wdrożenie danych do systemu PUE

Po zalogowaniu się na platformę PUE należy przejść do profilu Płatnika. Tam w MENU po prawej stronie należy wybrać DOKUMENTY I WIADOMOŚCI » DOKUMENTY ROBOCZE » IMPORT DOKUMENTÓW » IMPORTUJ.

Eksport zaświadczeń z-3 - wdrożenie w PUE

Wówczas pojawi się okno pozwalające na wybór pliku do importu, na dole strony wybrać należy DODAJ DOKUMENT...

Eksport zaświadczeń z-3 - okno importu

Po wyborze pliku i jego wczytaniu wystarczy kliknąć IMPORTUJ, aby dokument pojawił się na liście.

Eksport zaświadczeń z-3 - wczytany dokument

W tym miejscu należy zaznaczyć dokument i wybrać SZCZEGÓŁY/WYŚLIJ.

Eksport zaświadczeń z-3 - lista dokumentów roboczych

W oknie podglądu warto pamiętać o edycji pliku w celu sprawdzenia zawartych w nim danych (EDYTUJ).

Eksport zaświadczeń z-3 - edycja i wysyłka

Po sprawdzeniu jego poprawności można wysłać dokument do ZUS (przycisk WYŚLIJ).