Jak rozliczyć wypłatę dywidendy w systemie?

W spółkach kapitałowych, jako część wypracowanego zysku dla akcjonariuszy są dokonywane wypłaty dywidendy. W systemie istnieje możliwość rozliczenia tego rodzaju wypłat. Ta opcja jest dostępna w systemie, wyłącznie gdy w zakładce USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » FORMA DZIAŁALNOŚCI I WŁAŚCICIELE » RODZAJ DZIAŁALNOŚCI będzie zaznaczona opcja “podmiot niebędący osobą fizyczną”.

Dywidendy - rodzaj działalności

Dodawanie pracownika na potrzeby wypłaty dywidendy 

W systemie należy dodać osoby uprawnione do otrzymywania dywidendy, jest to możliwe w zakładce KADRY » PRACOWNICY » DODAJ. Zalecamy określić dział firmy np. “Zarząd” (ułatwi pracę podczas generowania listy płac).

Dywidendy - pracownik

Wypłaty dywidendy - dodanie umowy

W kolejnym kroku należy dodać umowę, na podstawie której dokonywana będzie wypłata dywidendy KADRY » UMOWY » DODAJ » DYWIDENDA. Po wyborze pracownika, dla którego wypłacana jest dywidenda, następnie trzeba określić wysokość wypłaty w kwocie brutto (przed opodatkowaniem), a także okres obowiązywania niniejszej umowy.

Umowy dywidendy w systemie dodawana jest wyłącznie na potrzeby rozliczeniowe. Co do zasady wypłata dywidendy odbywa się na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy danej spółki. Dlatego nie ma możliwości wydrukowania umowy.

Dywidendy - umowa

Listy płac dla dywidendy

W celu rozliczenia wypłaty dywidendy generuje się listę płac w zakładce KADRY » LISTY PŁAC » DODAJ. Listę płac można wygenerować dla wszystkich pracowników, lub wybrać opcję “dla wybranych pracowników” i po posegregowaniu po dziale zaznaczyć tylko pracowników danego działu. W ten sposób można wygenerować listę płac osobą dla wypłat dywidendy, a osobą dla reszty pracowników.

Dywidendy - wypłata

Dywidendy a podatek dochodowy

Co do zasady wypłata dywidendy nie stanowi podstawy do naliczania składek ZUS. Natomiast nalicza się od niej zryczałtowany podatek dochodowy 19% (PIT-8A). Można go wyliczyć w zakładce START » PODATKI » PODATEK ZA PRACOWNIKA » MIESIĘCZNA ZALICZKA NA ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY (PIT-8A).

Deklaracje roczne

Dywidenda nie jest opodatkowana na zasadach ogólnych, dlatego dochodu tego nie wykazuje się na deklaracjach rocznych PIT-11, a podatek wykazać należy w deklaracji rocznej PIT-8AR. W celu wygenerowania deklaracji rocznej należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJA » ROCZNA ZBIORCZA DEKLARACJA O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM (PIT-8AR).