Lista płac dla umów cywilnoprawnych w systemie

W systemie MojeBiuro24 rozliczysz wynagrodzenia dotyczące umów cywilnoprawnych nie tylko na rachunkach, ale również na zbiorczych listach wypłat. To wygodne rozwiązanie umożliwia naliczenie pensji dla wielu osób w zaledwie kilku kliknięciach. Zobacz, jak lista płac dla umów cywilnoprawnych ułatwi Twoją pracę!

Lista płac dla umów cywilnoprawnych - jak ją dodać?

Lista płac dla umów cywilnoprawnych obejmuje umowy zlecenie, umowy o dzieło oraz kontrakty menedżerskie. W celu wykonania zbiorczego naliczenia listy płac dla zleceniobiorców/wykonawców  konieczne jest przejście do KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE i wybrać opcję DODAJ.

lista płac dla umów cywilnoprawnych - dodawanie

Potem należy wybrać rodzaj umowy dla jakiej mają zostać naliczone wynagrodzenia. W przypadku wyboru listy dla:

1) umów zlecenie, pojawi się okno z wyborem podstawowych danych dotyczących daty wypłaty, czy wyboru pracowników, dla których mają zostać wynagrodzenia.

lista płac dla umów cywilnoprawnych - umowy zlecenia

W kolejnym kroku pojawi się okno do uzupełnienia sumy godzin przepracowanych w miesiącu (do sprawdzenia czy pracownikowi została zapewniona minimalna stawka godzinowa). To pole nie jest jednak obowiązkowe do wypełnienia. Natomiast w przypadku wynagrodzenia za wykonanie jednostki konieczne jest uzupełnienie pola ILOŚĆ, aby system właściwie przeliczył wartość wypłaty. 

lista płac dla umów cywilnoprawnych - parametry

2) umów o dzieło również w pierwszej kolejności konieczne będzie podanie podstawowych parametrów wypłaty, jak data oraz wybór osób, dla których ma zostać naliczone wynagrodzenie.

lista płac dla umów cywilnoprawnych - umowa o dzieło

Następnie, w przypadku stawki za wykonanie jednostki należy wpisać ilość przez jaką ta stawka ma zostać przeliczona.

lista płac dla umów cywilnoprawnych - dane do wypłaty wykonawcy

Po kliknięciu na ZAPISZ zostanie dodana lista płac dla umów cywilnoprawnych.

lista płac dla umów cywilnoprawnych w zakładce listy płac

Na podstawie tej listy zostaną utworzone rachunki dla poszczególnych pracowników w zakładce KADRY » RACHUNKI.

lista płac dla umów cywilnoprawnych - rachunki dla zleceniobiorców

Za dany miesiąc może zostać wygenerowana wyłącznie jedna lista płac dla umów cywilnoprawnych. W sytuacji, gdy w danym miesiącu występuje kilka wypłat, wówczas kolejne można dodać bezpośrednio poprzez utworzenie rachunku.

Lista płac dla umów cywilnoprawnych w kpir

Wszystkie listy płac księgowane są w księdze przychodów i rozchodów w dacie wypłaty wynagrodzenia, tak samo jak to się dzieje w przypadku rachunków.

lista płac dla umów cywilnoprawnych w kpir

Księgowanie można sprawdzić również bezpośrednio w liście płac, gdzie zapis dotyczący ujęcia w kpir znajduje się w zakładce EWIDENCJE.