Modyfikowanie wystawionej faktury

Aby zmodyfikować wystawioną fakturę sprzedaży w systemie mojebiuro24.pl należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ. Następnie należy zaznaczyć odpowiedni dokument i wybrać z górnego menu opcję MODYFIKUJ » MODYFIKUJ.

modyfikowanie wystawionej faktury

W oknie modyfikowania faktury należy wprowadzić poprawione dane zgodne ze stanem faktycznym i zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ.

Modyfikowanie wystawionej faktury dozwolone jest wyłącznie w sytuacji jeśli nie trafiła jeszcze do obiegu prawnego. W innym przypadku zachodzi konieczność wystawienia faktury korygującej.