Publikacja wypłat na Panelu Pracownika

Publikacja wypłat na Panelu pracownika polega na udostępnieniu danym pracownikom wygenerowanych indywidualnych list płac oraz wystawionych rachunków. Wypłaty w Panelu Pracownika pojawią się dopiero po dokonaniu publikacji ówcześnie stworzonych dokumentów rozliczeniowych.

Publikacja wypłat na Panelu Pracownika

Chcąc dokonać wypłat wynagrodzeń osobom zatrudnionym, trzeba w pierwszej kolejności wygenerować listy płac bądź wystawić rachunki do umów, które są podstawą do dokonania rozliczeń.

Generowanie list płac w systemie MojeBiuro24.pl odbywa się z poziomu KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE » DODAJ.

Po stworzeniu dokumentacji płacowej, system umożliwia jej udostępnianie sposób zindywidualizowany, każdemu pracownikowi z osobna, ale w sposób zautomatyzowany. Publikacja wypłat jest realizowana z poziomu KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE. Należy zaznaczyć wygenerowany dokument a następnie kliknąć opcję OPUBLIKUJ » OPUBLIKUJ KLIENTOWI i W PANELU PRACOWNIKA.

publikacja wypłat

W przypadku publikowania zbiorowej listy płac system automatycznie dokona podziału dokumentu na indywidualne listy płac i przypisze je do odpowiednich pracowników. 

 publikacja wypłat

Opublikowane dokumenty płacowe zostają udostępnione klientom na ich kontach oraz ich pracownikom na Panelach Pracownika.

Po udostępnieniu list płac, przy danym dokumencie powinien pojawić się symbol niebieskiego oka - jest on potwierdzeniem dokonania poprawnej publikacji. Zmiana koloru oka z niebieskiego na zielony oznacza, że dany dokument został już wyświetlony przez pracownika w Panelu Pracownika.

publikacja wypłat

W przypadku udostępniania rachunków do umów cywilnoprawnych należy postąpić analogicznie do wyżej opisanych kroków postępowania.

Po wygenerowaniu rachunku do umowy, w zakładce KADRY » RACHUNKI » DODAJ RACHUNEK, należy opublikować go poprzez zaznaczenie dokumentu i kliknięcie OPUBLIKUJ » OPUBLIKUJ KLIENTOWI I W PANELU PRACOWNIKA.

Cofnięcie publikacji

System MojeBiuro24.pl daje możliwość cofnięcia dokonanej publikacji. W celu wycofania udostępnienia należy zaznaczyć wcześniej opublikowany dokument, a w następnym kroku wybrać opcję OPUBLIKUJ » COFNIJ PUBLIKACJĘ.

publikacja wypłat