Publikacja wypłat na Panelu ePracownik

Publikacja wypłat na Panelu ePracownik polega na udostępnieniu danym pracownikom wygenerowanych indywidualnych list płac oraz wystawionych rachunków. Wypłaty w Panelu Pracownika pojawią się dopiero po dokonaniu publikacji ówcześnie stworzonych dokumentów rozliczeniowych.

Publikacja wypłat na Panelu ePracownik

Chcąc dokonać wypłat wynagrodzeń osobom zatrudnionym, trzeba w pierwszej kolejności wygenerować listy płac bądź wystawić rachunki do umów, które są podstawą do dokonania rozliczeń.

Generowanie list płac w systemie MojeBiuro24.pl odbywa się z poziomu KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE » DODAJ.

Po stworzeniu dokumentacji płacowej, system umożliwia jej udostępnianie sposób zindywidualizowany, każdemu pracownikowi z osobna, ale w sposób zautomatyzowany. Publikacja wypłat jest realizowana z poziomu KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE. Należy zaznaczyć wygenerowany dokument a następnie kliknąć opcję OPUBLIKUJ » OPUBLIKUJ KLIENTOWI i W PANELU EPRACOWNIK.

Panel Pracownika - publikacja wypłat pracownikom - publikacja wyplat

W przypadku publikowania zbiorowej listy płac system automatycznie dokona podziału dokumentu na indywidualne listy płac i przypisze je do odpowiednich pracowników. 

 Panel Pracownika - publikacja wypłat pracownikom - publikacja wyplat

Opublikowane dokumenty płacowe zostają udostępnione klientom na ich kontach oraz ich pracownikom na Panelach ePracownik.

Po udostępnieniu list płac, przy danym dokumencie powinien pojawić się symbol niebieskiego oka - jest on potwierdzeniem dokonania poprawnej publikacji. Zmiana koloru oka z niebieskiego na zielony oznacza, że dany dokument został już wyświetlony przez pracownika w Panelu ePracownik.

Panel Pracownika - publikacja wypłat pracownikom - potwierdzenie publikacji

W przypadku udostępniania rachunków do umów cywilnoprawnych należy postąpić analogicznie do wyżej opisanych kroków postępowania.

Po wygenerowaniu rachunku do umowy, w zakładce KADRY » RACHUNKI » DODAJ RACHUNEK, należy opublikować go poprzez zaznaczenie dokumentu i kliknięcie OPUBLIKUJ » OPUBLIKUJ KLIENTOWI I W PANELU EPRACOWNIK.

Cofnięcie publikacji

System MojeBiuro24.pl daje możliwość cofnięcia dokonanej publikacji. W celu wycofania udostępnienia należy zaznaczyć wcześniej opublikowany dokument, a w następnym kroku wybrać opcję OPUBLIKUJ » COFNIJ PUBLIKACJĘ.

Panel Pracownika - publikacja wypłat pracownikom - cofnięcie publikacji