Refaktura w systemie MojeBiuro24.pl - jak wystawić?

Użytkownicy systemu Wfirma dla biur rachunkowych w prosty sposób dokonać wystawienia refaktury. W celu dokonania refaktury poniesionych kosztów na rzecz kontrahenta należy wystawić standardową fakturę VAT oraz opodatkować ją właściwą stawką podatku VAT.

Refakura - jak wystawić w systemie?

W celu wystawienia refaktury w systemie wFirma dla Biur Rachunkowych należy w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ wybrać opcję WYSTAW » FAKTURĘ, po czym w oknie dodawania faktury należy uzupełnić dane nabywcy, sprzedaży i płatności.

W celu uzupełnienia danych nabywcy należy w pozycji NABYWCA wybrać odpowiednią opcję:

  • +DODAJ NOWEGO - gdzie użytkownik ręcznie uzupełnia dane nabywcy.

  • POBIERZ Z GUS - jeżeli użytkownik chce pobrać dane kontrahenta z bazy GUS, musi jedynie wpisać numer NIP kontrahenta i wybrać opcję POBIERZ.

Wpisując numer NIP kontrahenta musi być on podany ciągiem bez dodatkowych rozdzielaczy np. myślników. Pobieranie danych z GUS nie obejmuje kontrahentów zagranicznych.

  • SZUKAJ W KATALOGU - aby wybrać dodanego już kontrahenta.

Refaktura - wystawianie w systemie wFirma dla Biur Rachunkowych

Po dodaniu nabywcy, należy uzupełnić pozostałe dane typu:

  • datę sprzedaży - należy podać datę obowiązku podatkowego dla danej usługi refakturowanej;

  • metoda płatności - użytkownik ma do wyboru: gotówka, przelew, kompensata, za pobraniem, karta płatnicza;

  • seria - należ wybierać serię numeracji, w jakiej ma zostać wystawiona refaktura. Jeżeli dla refaktury ma zostać zastosowana inna seria numeracji niż domyślna to użytkownik ma możliwość dodania własnej serii numeracji. (więcej w tym temacie w artykule: Wybór serii numeracji dokumentów)

Następnie w pozycji WPISZ NAZWĘ PRODUKTU, należy podać nazwę usługi refakturowanej, wybrać odpowiednią STAWKĘ VAT, oraz podać WARTOŚĆ NETTO usługi.

Jeżeli faktura ma zostać wystawiona na konkretną wartość brutto to w pozycji WARTOŚĆ NETTO należy zmienić selekt na WARTOŚĆ BRUTTO.

Refaktura - dane na fakturze

Od 1 października 2020 roku czynni podatnicy VAT są zobowiązani nadawać przy fakturach sprzedaży oznakowania GTU, czyli kodów dla wybranych grup towarów i usług. 

Aby wybrać odpowiednie GTU należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK V7 » GTU, gdzie znajduje się lista trzynastu kodów GTU, spośród których należy zaznaczyć odpowiednie dla użytkownika oznaczenia i kliknąć ZAPISZ.

Refaktura - nadawanie GTU

W przypadku, gdy przedmiot sprzedaży został objęty obowiązkowym oznaczeniem, to podczas wystawiania faktury należy przypisać mu właściwy kod GTU.

Refaktura - przypisanie GTU

Wysyłka refaktury

Po wystawieniu refaktury w systemie wFirma dla Biur Rachunkowych istnieje możliwość jej bezpośredniej wysyłki do klienta tuż po jej wystawieniu lub z listy faktur.

Aby wysłać refakturę do klienta bezpośrednio po jej wystawieniu należy w pozycji ZAPISZ zmienić opcję na ZAPISZ I WYŚLIJ. Dzięki tej opcji po wystawieniu faktury pojawi się okno, w którym należy podać adres e-mail klienta i treść wiadomości jaką użytkownik chce mu przesłać.

 Refaktura - wysyłka faktury

W celu wysyłki refaktury już po jej wystawieniu należy w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ na liście zaznaczyć daną refakturę i wybrać opcję WYŚLIJ » WYŚLIJ E-MAIL, a następnie w oknie wysyłki należy podać e-mail kontrahenta oraz treść wiadomości.

 Refaktura - wysyłka faktury po wystawienia?

 

Adres email kontrahenta zostanie uzupełniony automatycznie, jeżeli użytkownik uzupełni go w danych kontrahenta w zakładce CRM » KONTRAHENCI.

Refaktura - okno wysyłki