Refaktura w systemie MojeBiuro24.pl - jak wystawić?

Refakura - jak wystawić w systemie?

W celu wystawienia refaktury w systemie MojeBiuro24 należy w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ wybrać opcję WYSTAW » FAKTURĘ, po czym w oknie dodawania faktury należy uzupełnić dane nabywcy, sprzedaży i płatności.

W celu uzupełnienia danych nabywcy należy w pozycji NABYWCA wybrać odpowiednią opcję:

  • +DODAJ NOWEGO - gdzie użytkownik ręcznie uzupełnia dane nabywcy.
  • POBIERZ Z GUS - jeżeli użytkownik chce pobrać dane kontrahenta z bazy GUS, musi jedynie wpisać numer NIP kontrahenta i wybrać opcję POBIERZ.

Wpisując numer NIP kontrahenta musi być on podany ciągiem bez dodatkowych rozdzielaczy np. myślników. Pobieranie danych z GUS nie obejmuje kontrahentów zagranicznych.

  • SZUKAJ W KATALOGU - aby wybrać dodanego już kontrahenta.

Refaktura - wystawianie w systemie mb24.pl

Po dodaniu nabywcy, należy uzupełnić pozostałe dane typu:

  • datę sprzedaży - należy podać datę obowiązku podatkowego dla danej usługi refakturowanej;
  • metoda płatności - użytkownik ma do wyboru: gotówka, przelew, kompensata, za pobraniem, karta płatnicza;
  • seria - należ wybierać serię numeracji, w jakiej ma zostać wystawiona refaktura. Jeżeli dla refaktury ma zostać zastosowana inna seria numeracji niż domyślna to użytkownik ma możliwość dodania własnej serii numeracji. (więcej w tym temacie w artykule: Wybór serii numeracji dokumentów)

Następnie w pozycji WPISZ NAZWĘ PRODUKTU, należy podać nazwę usługi refakturowanej, wybrać odpowiednią STAWKĘ VAT, oraz podać WARTOŚĆ NETTO usługi.

Jeżeli faktura ma zostać wystawiona na konkretną wartość brutto to w pozycji WARTOŚĆ NETTO należy zmienić selekt na WARTOŚĆ BRUTTO.

Refaktura - dane na fakturze

Wysyłka refaktury

Po wystawieniu refaktury w systemie MojeBiuro24.pl istnieje możliwość jej bezpośredniej wysyłki do klienta tuż po jej wystawieniu lub z listy faktur.

Aby wysłać refakturę do klienta bezpośrednio po jej wystawieniu należy w pozycji ZAPISZ zmienić opcję na ZAPISZ I WYŚLIJ. Dzięki tej opcji po wystawieniu faktury pojawi się okno, w którym należy podać adres e-mail klienta i treść wiadomości jaką użytkownik chce mu przesłać.

Refaktura - wysyłka faktury

W celu wysyłki refaktury już po jej wystawieniu należy w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ na liście zaznaczyć daną refakturę i wybrać opcję WYŚLIJ » WYŚLIJ E-MAIL, a następnie w oknie wysyłki należy podać e-mail kontrahenta oraz treść wiadomości.

Refaktura - wysyłka faktury po wystawienia?


Adres email kontrahenta zostanie uzupełniony automatycznie, jeżeli użytkownik uzupełni go w danych kontrahenta w zakładce CRM » KONTRAHENCI.

Refaktura - okno wysyłki