Skierowanie na badania lekarskie - jak wydrukować?

Badania medycyny pracy pracowników wykonywane są na podstawie skierowania, które wystawia pracodawca. Ważne jest aby było ono prawidłowo przygotowane, ponieważ skierowanie na badania lekarskie pozwala określić rodzaj badań i konsultacji specjalistycznych, jakie są niezbędne do wydania orzeczenia przez lekarza medycyny pracy. Należy pamiętać że od 1 kwietnia 2015 r. obowiązują nowe zasady wystawiania skierowań na badania lekarskie, które należy wystawiać w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje pracownik, a drugi egzemplarz jest dla lekarza medycyny pracy.

Skierowanie na badania lekarskie przygotowuje się w dwóch egzemplarzach.

Skierowanie na badania lekarskie w systemie 

W celu wydrukowania dla pracownika skierowania na badania lekarskie należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY, zaznaczyć pracownika, dla którego ma zostać wygenerowane skierowanie i z górnego paska wybrać opcję DRUKUJ » SKIEROWANIE NA BADANIE:

Skierowanie na badania lekarskie - dodanie w systemie

 

W oknie drukowania skierowania należy wybrać rodzaj badań, podać nazwę stanowiska pracy oraz opis stanowiska pracy.

Skierowanie na badania lekarskie - tryb edycji

Można wybrać z trzech rodzajów badań: wstępne, okresowe oraz kontrolne:

  • Badania wstępne  dla  osób przyjmowanych do pracy.
  • Badanie okresowe dla wszystkich pracowników ich częstotliwość określa lekarz.
  • Badania kontrolne wykonywane w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą.

Tryb edycji skierowania

Po zaznaczeniu “Drukuj” pojawi się okno ustawień drukowania, w którym można zaznaczyć opcję “Tryb edycji” aby dopisać dodatkowe informacje, takie jak zagrożenia na danym stanowisku pracy.

Skierowanie na badania lekarskie - tryb edycji

Bez ważnych badań lekarskich pracodawca nie może dopuścić pracownika do wykonywania pracy.