Tworzenie raportów OSW i RIA w systemie

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe druki ZUS RIA i ZUS OSW. Zostały wprowadzone, aby umożliwić skrócenie okresu przechowywania akt osobowych. System umożliwia tworzenie dokumentów OSW i RIA, które to służą do skrócenia okresu przechowywania akt  z 50 do 10 lat.  ZUS RIA i ZUS OSW składa się w celu skrócenia okresu przechowywania akt, wyłącznie w przypadku pracowników zatrudnionych w okresie od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 2018 roku. 

Generowanie deklaracji ZUS OSW

Generowanie oświadczenia o zamiarze przekazania raportów informacyjnych jest możliwe w zakładce: START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJE » ZUS OSW.

Tworzenie raportów OSW i RIA w systemie - dodawanie deklaracji

W ten sposób zostanie otworzone okno z oświadczeniem OSW, które zostanie zapisane po kliknięciu opcji ZAPISZ.

Podgląd oświadczenia OSW

Przedsiębiorca może wycofać oświadczenie ZUS OSW, które już złożył bez żadnych konsekwencji pod warunkiem, że nie złożono jednak jeszcze pierwszego raportu informacyjnego ZUS RIA. Jeśli wycofa oświadczenie, nie będzie mógł skorzystać ze skróconego okresu przechowywania dokumentacji pracowników i zleceniobiorców. Oznacza konieczność przechowywania przez 50 lat.

RIA - raporty informacyjne za ubezpieczonych 

Raport informacyjny ZUS RIA składasz za ubezpieczonych, którzy byli Twoimi pracownikami lub byli zleceniobiorcami. Wygenerować można go w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJE » ZUS RIA.

Tworzenie raportów OSW i RIA w systemie - dodawanie RIA 

Przy dodawaniu raportu RIA należy określić dla jakiego pracownika ma zostać ono wygenerowane. W tym celu należy wprowadzić dane w pole PRACOWNIK.

Wybór pracownika podczas dodawania raportu RIA

Następnie po wybraniu opcji DALEJ zostanie otworzone okno z możliwością uzupełnienia raportu RIA.

Dodawanie raportu RIA w systemie wFirma

Raport informacyjny RIA możliwy jest do dodania także z poziomu zakładki KADRY » DEKLARACJE » DODAJ » RAPORT INFORMACYJNY (ZUS RIA). 

Dodawanie raportu RIA z modułu kadrowego

 

RIA dla pracownika nie wprowadzonego do systemu

W systemie wFirma.pl możliwe jest wygenerowanie raportu RIA dla pracownika, którego dane nie zostały wprowadzone do systemu. W tym celu należy podczas dodawania raportu zaznaczyć pole przy opcji PRACOWNIK SPOZA SYSTEMU. W tym przypadku dane pracownika należy samodzielnie uzupełnić. Dodawanie raportu RIA dla pracownika spoza systemu

OSW i RIA - wysyłka do ZUS 

W systemie istnieje możliwość wysyłki zarówno oświadczenia jak i raportów bezpośrednio do ZUS. Opcja ta jest dostępna w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE. Po zaznaczeniu właściwej deklaracji podświetli się pole “Wyślij do ZUS”. 

Wysyłka oświadczenia OSW do ZUS

Podobnie w przypadku formularza ZUS RIA. Opcja ta jest dostępna w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE. Po zaznaczeniu właściwej deklaracji podświetli się pole “Wyślij do ZUS”. 

Wysyłka oświadczenia RIA do ZUS

W przypadku raportu RIA istnieje możliwość wysyłki z poziomu zakładki KADRY » DEKLARACJE » zaznaczenie pola przy deklaracji » Wyślij do ZUS

Utworzone w systemie deklaracje można opublikować klientowi o czym więcej w artykule: Funkcja opublikuj w module Kadry