Udostępnianie dokumentów na Panelu ePracownik

System MojeBiuro24 umożliwia udostępnianie dokumentów, wygenerowanych w programie, zarówno przedsiębiorcom jak i zatrudnionym w firmie pracownikom.

Udostępnianie dokumentów pracownikom na Panelu ePracownik

Stworzenie dla pracownika np. umowy, deklaracji czy m.in. zaświadczenia o dochodach, skutkuje wygenerowaniem w systemie nowego dokumentu pracowniczego. Wszystkie utworzone dokumenty, przypisane do danej osoby, są zebrane w zakładce KADRY » DOKUMENTY.

Udostępnianie dokumentów pracownikowi na Panelu ePracownik odbywa się z poziomu KADRY » PRACOWNICY. Wejście w profil danego pracownika, odbywa się poprzez kliknięcie w jego imię i nazwisko. W następnym kroku należy przejść do zakładki DOKUMENTY gdzie, po zaznaczeniu dokumentów przeznaczonych do udostępnienia, w górnym pasku menu klikamy w opcję OPUBLIKUJ » OPUBLIKUJ KLIENTOWI I W PANELU EPRACOWNIK.

 Udostępnianie dokumentów na Panelu ePracownik - publikacja

Opublikowane przez biuro pliki są udostępniane pracownikom w Panelu ePracownik oraz pracodawcom na ich kontach w zakładce DOKUMENTY, po ich ówczesnym zalogowaniu się do systemu.

Pojawienie się symbolu niebieskiego oka przy udostępnionym przez biuro dokumencie jest potwierdzeniem poprawnie dokonanej publikacji plików przez system. Zmiana koloru oka z niebieskiego na zielony oznacza, że plik został wyświetlony przez osoby posiadające dostęp do dokumentów.

Panel Pracownika - udostępnianie dokumentów - potwierdzenie publikacji

Cofnięcie publikacji

System MojeBiuro24 daje możliwość cofnięcia dokonanej publikacji. W celu wycofania udostępnienia należy zaznaczyć wcześniej opublikowany plik, a w następnym kroku wybrać opcję OPUBLIKUJ » COFNIJ PUBLIKACJĘ.

Udostępnianie dokumentów na Panelu ePracownik - cofnięcie publikacji