Umowa organu zarządzającego w systemie

Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę lub powołania. W przypadku umowy o pracę należy ich rozliczyć w taki sam sposób jak pozostałych pracowników. Natomiast jeżeli otrzymują wynagrodzenie z tytułu powołania, wówczas wprowadzona powinna zostać umowa organu zarządzającego.

Wprowadzenie osoby z zarządu do systemu

W pierwszej kolejności należy członka zarządu dodać do systemu poprzez KADRY » PRACOWNICY » DODAJ i uzupełnić wymagane pola.

Umowa organu zarządzającego - dodawanie pracownika

Umowa organu zarządzającego

Umowę wprowadza się w zakładce:

  • KADRY » PRACOWNICY » zaznaczenie pracownika » WYSTAW » UMOWĘ » UMOWA ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO lub

Umowa organu zarządzającego dodana w zakładce Pracownicy

  • KADRY » UMOWY » DODAJ » UMOWA ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO.

Umowa organu zarządzającego wprowadzanie

W oknie dodawania umowy wybiera się wcześniej dodanego członka zarządu, następnie wprowadza wynagrodzenie w kwocie brutto oraz określa okres obowiązywania umowy. Konieczne jest również ustawienie odpowiedniej stopy procentowej podatku (17%, 17,75%, 18%, 32%).

Lista płac a wynagrodzenie członka zarządu

W systemie umowa organu zarządzającego rozliczona jest na podstawie listy płac, którą generuje się w zakładce KADRY » LISTY PŁAC » DODAJ. Jeżeli wynagrodzenie członków zarządu ma być wykazane na osobnej liście płac wówczas należy wybrać LISTĘ PŁAC (ORGANY ZARZĄDZAJĄCE). Natomiast jeżeli wynagrodzenie organów ma zostać wykazane razem z wypłatami pozostałych pracowników wybiera się LISTĘ PŁAC (ZBIORCZĄ).

Umowa organu zarządzającego - lista płac

Wynagrodzenie to nie stanowi podstawy do oskładkowania ubezpieczeniami ZUS. W związku z tym od wypłaconego wynagrodzenia potrąca się jedynie podatek dochodowy i uwzględnienia się kosztów uzyskania przychodu (KUP).

 Umowa organu zarządzającego lista płac

Zaliczka na podatek 

Podatek dochodowy od wynagrodzenia członków zarządu należy wyliczyć w zakładce START » PODATKI » PODATEK ZA PRACOWNIKA » MIESIĘCZNA ZALICZKA NA PODATEK DOCHODOWY PRACOWNIKÓW (PIT-4).

Umowa organu zarządzającego PIT 4

Deklaracje roczne

Wynagrodzenie dla organu zarządzającego opodatkowane jest na zasadach ogólnych, dlatego po zakończonym roku należy wykazać dochód na deklaracji PIT-11. W tym celu należy przejść do zakładki KADRY » DEKLARACJE » DODAJ » DEKLARACJA DOCHODÓW PRACOWNIKA (PIT-11). Dochody organu zarządzającego wykazane są w pozycji E 6.

Po zakończeniu roku należy wygenerować również zbiorczą deklarację roczną PIT-4R  START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJA » ROCZNA ZBIORCZA DEKLARACJA DOCHODÓW PRACOWNIKÓW (PIT-4R)