Umowa organu zarządzającego w systemie

Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę lub powołania. W przypadku umowy o pracę należy ich rozliczyć w taki sam sposób jak pozostałych pracowników. Natomiast jeżeli otrzymują wynagrodzenie z tytułu powołania, wówczas wprowadzona powinna zostać umowa organu zarządzającego.

Wprowadzenie osoby z zarządu do systemu

W pierwszej kolejności należy członka zarządu dodać do do systemu w zakładce KADRY » PRACOWNICY » DODAJ i uzupełnić wymagane pola.

Umowa organu zarządzającego - dodawanie pracownika

Umowa organu zarządzającego

Umowę wprowadza się KADRY » UMOWY » DODAJ » UMOWA ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO. W oknie dodawania umowy wybiera się wcześniej dodanego członka zarządu, następnie wprowadza wynagrodzenie w kwocie brutto oraz określa okres obowiązywania umowy. Konieczne jest również ustawienie odpowiedniego progu podatkowego (automatyczny, pierwszy - 18%, drugi -32%). Domyślnie podstawiana jest opcja AUTOMATYCZNY wówczas system samodzielnie pilnuje momentu przekroczenia pierwszego progu podatkowego, a po jego przekroczeniu dochodu będzie naliczony podatek 32%. Po wyborze pierwszego progu przez cały rok będzie naliczane 18% podatku nawet w momencie przekroczenia. Natomiast przy wyborze drugiego progu zaliczka będzie naliczana od stawki 32%.

Umowa organu zarządzającego wprowadzanie

Lista płac a wynagrodzenie członka zarządu

W systemie umowa organu zarządzającego rozliczona jest na podstawie listy płac, którą generuje się w zakładce KADRY » LISTY PŁAC » DODAJ.

Umowa organu zarządzającego - dodawanie listy płac

Wynagrodzenie to nie stanowi podstawy do oskładkowania ubezpieczeniami ZUS. W związku z tym od wypłaconego wynagrodzenia potrąca się jedynie podatek dochodowy (18% lub 32%) i uwzględnienia się kosztów uzyskania przychodu (KUP) w wysokości 111,25 zł.

 Umowa organu zarządzającego - składki i podatek

Zaliczka na podatek 

Podatek dochodowy od wynagrodzenia członków zarządu należy wyliczyć w zakładce START » PODATKI » PODATEK ZA PRACOWNIKA » MIESIĘCZNA ZALICZKA NA PODATEK DOCHODOWY PRACOWNIKÓW (PIT-4).

Umowa organu zarządzającego - podatek dochodowy od wynagrodzenia

Deklaracje roczne

Wynagrodzenie dla organu zarządzającego opodatkowane jest na zasadach ogólnych, dlatego po zakończonym roku należy wykazać dochód na deklaracji PIT-11. W tym celu należy przejść do zakładki KADRY » DEKLARACJE » DODAJ » DEKLARACJA DOCHODÓW PRACOWNIKA (PIT-11). Dochody organu zarządzającego wykazane są w pozycji E 6.

Po zakończeniu roku należy wygenerować również zbiorczą deklarację roczną PIT-4R  START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJA » ROCZNA ZBIORCZA DEKLARACJA DOCHODÓW PRACOWNIKÓW (PIT-4R)