Zaświadczenie o zatrudnieniu, wypłatach lub wynagrodzeniu pracownika

Kiedy pracownik musi udokumentować swoje zarobki zwraca się on do pracodawcy o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu, wypłatach lub wynagrodzeniu. W zależności od potrzeb pracownika Zaświadczenie o zatrudnieniu może zawierać różne informacje.

Zaświadczenia w systemie

W systemie Mojebiuro24 możliwe jest wygenerowanie zaświadczenia o:

  • zatrudnieniu - w zaświadczeniu tym ujęty jest rodzaj umowy o pracę, wymiar czasu pracy, stanowisko oraz okres pełnienia stanowiska;

  • wypłatach - w tym zaświadczeniu wykazane są dochody pracownika uzyskane w danym miesiącu;

  • wynagrodzeniu - w tym zaświadczeniu wykazane są dochody pracownika za dany miesiącu.

Zaświadczenie o zatrudnieniu, wypłatach lub wynagrodzeniu pracownika - drukowanie

Aby w systemie Mojebiuro24.pl wygenerować zaświadczenie o zatrudnieniu, wypłatach lub wynagrodzeniu pracownika należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY, zaznaczyć pracownika, dla którego ma zostać wygenerowane zaświadczenie oraz wybrać z górnego paska opcję WYSTAW » ZAŚWIADCZENIE.

Zaświadczenie o zatrudnieniu - opcja wystaw

W oknie drukowania zaświadczenia należy wybrać rodzaj zaświadczenia do wygenerowania.

Zaświadczenie o zatrudnieniu - wybór rodzaju zaświadczenia

Każde z dodawanych zaświadczeń przed zapisaniem i wydrukowaniem można otworzyć w trybie edycji, dzięki czemu można je uzupełnić o zapisy, według indywidualnych potrzeb. W tym celu w oknie USTAWIENIA DRUKOWANIA zaznaczamy opcję TRYB EDYCJI. Zaświadczenie zostanie otwarte w Edytorze, pozwalając tym samym na wprowadzenie zmian w jego treści.