Zaświadczenie o zatrudnieniu, wypłatach lub wynagrodzeniu pracownika

Kiedy pracownik musi udokumentować swoje zarobki zwraca się o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach. W zależności od potrzeb pracownika zaświadczenie takie może zawierać różne informacje. W systemie MojeBiuro24 dostępnych jest kilka rodzajów tego dokumentu. Można je generować zarówno dla pracowników jak i zleceniobiorców.

Zaświadczenia w systemie

W systemie Mojebiuro24 możliwe jest wygenerowanie zaświadczenia o:

  • zatrudnieniu - w zaświadczeniu tym ujęty jest rodzaj umowy, wymiar czasu pracy, stanowisko oraz okres pracy na danym stanowisku i inne dane potwierdzające jedynie sam fakt nawiązania umowy między danymi stronami;
  • dochodach - w tym zaświadczeniu wykazane są dochody pracownika uzyskane w danym miesiącu. Będą tu zatem podane pensje zgodnie z miesiącem w jakim zostały wypłacone;
  • wynagrodzeniu - w tym zaświadczeniu wykazane są dochody pracownika za dany miesiącu. Oznacza to, że na tym dokumencie znajdziemy wynagrodzenia zgodnie z miesiącem za jaki były należne, bez względu na to kiedy nastąpiła ich wypłata.

Zaświadczenie o zatrudnieniu, dochodach lub wynagrodzeniu pracownika - generowanie

Aby w systemie Mojebiuro24.pl wygenerować zaświadczenie o zatrudnieniu, wypłatach lub wynagrodzeniu pracownika należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY, zaznaczyć pracownika, dla którego ma zostać wygenerowane zaświadczenie oraz wybrać z górnego paska opcję WYSTAW » ZAŚWIADCZENIE.

Zaświadczenie o zatrudnieniu -  wystaw

W oknie drukowania zaświadczenia należy wybrać w pierwszej kolejności rodzaj zaświadczenia do wygenerowania spośród trzech dostępnych opcji.

Zaświadczenie o zatrudnieniu - wybór zaświadczenia

Poniżej można wpisać również cel na jaki wydawane jest zaświadczenie, np. przedłożenie w MOPS czy w innym urzędzie. Kolejne trzy opcje, czyli:

  • Zakład znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości,
  • Pracownik znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy,
  • Wynagrodzenie jest obciążone sądowymi lub administracyjnymi tytułami egzekucyjnymi.

Jeśli te opcje zostaną zaznaczone, wówczas pojawią się na zaświadczeniu. W sytuacji, gdy okienka pozostaną puste (niezaznaczone), wówczas pojawi się informacja zaprzeczająca powyższym zdaniom.

Każde z dodawanych zaświadczeń przed zapisaniem i wydrukowaniem można otworzyć w trybie edycji, dzięki czemu można je uzupełnić o zapisy, według indywidualnych potrzeb. W tym celu w oknie USTAWIENIA DRUKOWANIA zaznaczamy opcję TRYB EDYCJI. Zaświadczenie zostanie otwarte w Edytorze, pozwalając tym samym na wprowadzenie zmian w jego treści.

Zaświadczenie o zatrudnieniu - tryb edycji

Generowanie zaświadczeń dla kilku pracowników

System umożliwia drukowanie zaświadczeń dla kilku pracowników jednocześnie. W tym celu należy zaznaczyć wybrane osoby w zakładce KADRY » PRACOWNICY i z górnego paska wybrać opcję WYSTAW » ZAŚWIADCZENIE. Wtedy kolejno będą pojawiały się okna do uzupełnienia parametrów dotyczących danego pracownika.

Zaświadczenie o zatrudnieniu dla grupy pracowników

Wszystkie z tych zaświadczeń można otworzyć w trybie edycji. Wystarczy zaznaczyć odpowiednią opcję tak jak podczas wydruku zaświadczenia dla jednego pracownika.