Globalna wyszukiwarka

Globalna wyszukiwarka dostępna w systemie mojebiuro24.pl ma za zadanie ułatwić pracę księgowym jak również klientom biura rachunkowego. Dzięki jej zaawansowanym funkcjom możliwe jest dodawanie i wyświetlanie wszystkich pozycji w systemie z dowolnej zakładki ponieważ globalna wyszukiwarka jest zawsze widoczna!

Globalna wyszukiwarka - funkcje

Najważniejszymi funkcjami są:

Wyszukiwarka danych

Po wpisaniu fragmentu nazwy dodanego do systemu obiektu system automatycznie wyświetli wszystkie wpisy pasujące do wpisanej frazy.

Globalna wyszukiwarka - wpisz fragment

Wbudowany kalkulator

Przy jego użyciu można wykonać podstawowe operacje matematyczne.

Globalna wyszukiwarka - 2+3*5

Wyświetlenie szczegółów

Po wpisaniu nazwy danego obiektu z użyciem skrótu np. wpisanie frazy: p (jak produkt) nazwa_obiektu spowoduje wyświetlenie produktów spełniających warunki wpisanej frazy. Po kliknięciu w podpowiedziany wynik otworzy się okno szczegółów danego obiektu.

Globalna wyszukiwarka -produkt

Przejście do określonej zakładki

Aby przejść do określonej zakładki należy wpisać w globalnej wyszukiwarce nazwę danej zakładki/podzakładki/menu.

Globalna wyszukiwarka - wydatki

Przełączenie na inną firmę

W celu przejścia na inne dodane konto należy wpisać w wyszukiwarce nazwę firmy dodanej do konta.

Globalna wyszukiwarka - przelogowanie na firmę

Wystawianie/dodawanie nowych wpisów w systemie

Wystawianie/dodawanie nowych wpisów w systemie możliwe jest po wpisaniu nazwy danej akcji dostępnej w systemie odpowiedzialnej za dodawanie/wystawianie nowych obiektów. Po wpisaniu np. skrótu “wystaw” / "dodaj" pojawi się lista z możliwymi do wystawienia dokumentami.

Globalna wyszukiwarka - dodaj

Globalna wyszukiwarka - wystawianie dokumentów dla określonego kontrahenta

Dodawanie obiektów poprzez fragment nazwy

Globalna wyszukiwarka po fragmencie nazwy

Złożone operacje

Po wpisaniu np. frazy w (jak wystaw) dla nazwa_kontrahenta podpowiadają się złożone akcje możliwe do wykonania. Po wybraniu z listy jednej z dostępnych akcji otworzy się nowe okno z automatycznie zaczytanymi danymi kontrahenta.

Globalna wyszukiwarka - wystawianie dokumentów dla określonego kontrahenta