Masowe dodatki na listach płac

System MojeBiuro24 gwarantuje użytkownikom możliwość dodawania zbiorczo wszystkim pracownikom dodatkowych składników wynagrodzenia. Nie ma potrzeby wprowadzania każdemu z nich danych wyliczeniowych, wystarczy skorzystać z opcji zbiorczego naliczania dodatków na listę płac. Masowe dodatki na listach płac to funkcja, która pozwala na szybkie wyliczenia premii dla wszystkich pracowników na liście płac. 

Wyliczenie wynagrodzenia pracownikom 

W celu wygenerowania listy płac dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w celu wypłaty dywidendy lub wypłaty dla organów stanowiących należy przejść do zakładki KADRY » LISTY PŁAC » MENU » ZBIORCZE » DODAJ LISTĘ PŁAC (zbiorczą).

masowe dodatki na listach płac - zbiorcza lista

Po utworzeniu listy płac w zakładce KADRY » LISTY PŁAC » MENU » ZBIORCZE » po zaznaczeniu danej listy istnieje możliwość doliczenia do utworzonej listy naliczenia premii, nagrody lub innego dodatku bez konieczności wprowadzania tych danych w zakładce szczegółach pracownika.

masowe dodatki na listach płac - nalicz dodatek

Masowe dodatki na listach płac 

Po wybraniu opcji dodaj zbiorczo dodatek pojawia się okno, gdzie są wyszczególnione pozycje danej listy, w oknie tym jest możliwość zarówno wybrania rodzaju dodatku jak i kwoty tego dodatku. Istnieje także opcja skorzystania z przycisku zastosuj dla wszystkich wybranych pozycji, dzięki czemu wpisana kwota pojawi się automatycznie u wszystkich pracowników widniejących na liście. Aby było to możliwe konieczne jest wcześniejsze zaznaczenie tych pozycji za pomocą checkboxów znajdujących się przy imieniu i nazwisku danej osoby.

masowe dodatki na listach płac - zastosuj dla wszystkich

W oknie dodawania dodatku znajdują się także zakładki Zaawansowane oraz Zasady pomniejszania składnika przy nieobecności.  W zakładkach tych analogicznie jak w szczegółach pracownika możemy ustalić jak wybrany dodatek będzie uwzględniany podczas wyliczeń oraz czy będzie pomniejszany w przypadku gdy w danym miesiącu pracownik będzie nieobecny. Więcej na ten tych ustawień przeczytasz w artykule pomocy: Dodatki i potrącenia do wynagrodzenia - jak wprowadzić?

masowe dodatki na listach płac - zaawansowane

W przypadku zbiorczego dodawania dodatku na listę płac nie ma możliwości umieszczenia go na dodatkowej liście płac


masowe dodatki na listach płac - pomniejszanie dodatku

 

W zakładce Zasady pomniejszania składnika należy oznaczyć rodzaje nieobecności, za czas których składnik zostanie proporcjonalnie pomniejszony. Jeżeli którykolwiek z poprzednich dodatków (mających parametry nadane “na sztywno”)  powinien mieć inne ustawienia, np. w związku z postanowieniami zawartymi w regulaminie pracy, wówczas należy go wprowadzić jako “inny dodatek” i dodać mu odpowiednie zmiany wówczas w zakładce zaawansowane oraz w zakładce zasady pomniejszania będzie możliwość dowolnej konfiguracji wszystkich ustawień. 

Zbiorcze dodatki na listach płac 

Dodane zbiorczo składniki po zapisaniu wyświetlają się na liście płac jako osobna pozycja. Jeśli określony dodatek był wprowadzony już wcześniej w szczegółach pracownika to zostanie on wykazany  dwukrotnie na tej samej liście płac.  

masowe dodatki na listach płac -widok  listy

Masowe dodatki na listach płac w systemie MojeBiuro24 pozwalają na szybkie zmiany w wyliczeniach wynagrodzeń bez konieczności wprowadzania dodatków u każdego pracownika indywidualnie. Dzięki tej funkcji można wprowadzić wszystkim pracownikom premię lub inny dodatek w jednym oknie. Funkcja szczególnie przydatna przy jednorazowych premiach i dodatkach np. premie świąteczne czy roczne.