Roczny limit 50% kosztów uzyskania przychodów

Podwyższone koszty uzyskania przychodów stosowane są zwykle, gdy w ramach zawartej umowy wykonawca lub zleceniobiorca przenosi na zleceniodawcę lub zamawiającego prawa autorskie. Od roku 2018, zgodnie z art. 22 ust. 9a updof, łączne 50% koszty uzyskania przychodów w roku podatkowym nie mogą przekraczać  kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej czyli 85 528 zł. Po przekroczeniu rocznego limitu 50% kosztów uzyskania przychodów następuje konieczność zaprzestania ich stosowania, a co za tym idzie, obliczania podatku dochodowego wg. skali podatkowej bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodu. System Mojebiuro24.pl umożliwia rozliczenie umów cywilnoprawnych, gdy przekroczony zostanie limit 50% kosztów uzyskania przychodów.

W systemie istnieje jedynie możliwość rozliczenia umów cywilnoprawnych z przekazaniem praw autorskich. Opcja ta jest niedostępna dla umowy o pracę.

Wprowadzenie umowy a roczny limit 50% kosztów uzyskania przychodów

Po wprowadzeniu do systemu pracownika, należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY » DODAJ UMOWĘ » UMOWA O DZIEŁO/UMOWA ZLECENIE. Aby zastosowane zostały 50% koszty uzyskania przychodów, w zakładce Podatek dochodowy, konieczne jest zaznaczenie opcji “prawa autorskie”.

Limit 50% kosztów uzyskania przychodów - zaznaczenie praw autorskich w umowie

Wystawiony rachunek będzie uwzględniał 50% koszty uzyskania przychodów, aż do momentu gdy roczny limit 50% kosztów uzyskania przychodów zostanie przekroczony. Limit ten wynosi od 2018 roku 85 528 zł, a po jego przekroczeniu podstawa opodatkowania będzie obliczana bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodów.

Limit 50% kosztów uzyskania przychodów - rachunek bez kosztów

W sytuacji, gdy wykonawca lub zleceniobiorca korzystał już w danym roku z rozliczenia z zastosowaniem 50% kosztów uzyskania przychodów u innych płatników, w systemie można wprowadzić wysokość autorskich kosztów uzyskania przychodów zastosowanych u innych płatników od początku roku.

Roczny limit 50% kosztów uzyskania przychodów a autorskie koszty stosowane u innych płatników

Podczas generowania umowy z zaznaczeniem opcji “prawa autorskie”  - pojawi się możliwość dodania odliczonych w danym roku kosztów w zakładce PODSTAWOWE INFORMACJE w pozycji “Autorskie koszty uzyskania przychodu stosowane u innych zleceniodawców”.

Limit 50% kosztów uzyskania przychodów - dodawanie informacji o kosztach z poprzednich zatrudnień

Wprowadzony limit obowiązuje od daty podanej przy dodawaniu wartości kosztów uzyskania przychodów do końca roku. Kwota kosztów będzie miała zastosowanie dla rachunków wypłaconych po podanej dacie w tej pozycji.

Po dodanej w ten sposób informacji o zastosowanych już w danym roku autorskich kosztach w momencie przekroczenia progu 85 528 zł, podstawa opodatkowania będzie obliczana bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodów.