Zaliczka na podatek dochodowy za pracownika

Obowiązkiem przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników, czy to na umowę o pracę, czy zlecenie bądź dzieło jest odprowadzenie podatku dochodowego za pracownika. Pobrane zaliczki z tytułem PIT-4, bądź PIT-8A (miesięczna zaliczka na zryczałtowany podatek dochodowy od umowy o dzieło lub zlecenia na małe kwoty do 200 zł brutto) przedsiębiorca odprowadza na konto właściwego urzędu skarbowego według siedziby firmy - płatnika, ponadto ciąży na pracodawcy obowiązek złożenia do końca stycznia następnego roku deklaracji PIT-4R z wyszczególnieniem pobranych i odprowadzonych zaliczek za rok ubiegły. Zaliczka na podatek dochodowy za pracownika jest możliwa do obliczenia w systemie MojeBiuro24 w wygodny sposób na podstawie wprowadzonych do systemu list płac i rachunków.

Zaliczka na podatek dochodowy za pracownika

Zaliczki PIT-4 i PIT-8A można generować w zakładce START » PODATKI » PODATEK ZA PRACOWNIKA » WYLICZ PODATEK.

Zaliczka na podatek dochodowy za pracownika PIT 4 i PIT 8A

Po wybraniu odpowiedniej pozycji pojawi się okno miesięczna zaliczka na podatek dochodowy za pracownika, gdzie kwotę zaliczki można wprowadzić ręcznie, jeżeli listy płac bądź rachunki sporządzane są poza systemem, bądź po zaznaczeniu opcji Automatyczne wyliczenie, uzyskać kwotę podatku z list płac i rachunków wprowadzonych do systemu.

Zaliczka na podatek dochodowy za pracownika  PIT 4

Zobowiązania podatkowe generowane są na podstawie rachunków do umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie i o dzieło) i list płac (w przypadku umów o pracę). O terminie odprowadzenia podatku decyduje data wypłaty wynikająca z rachunków lub listy płac.

Deklaracje roczne za pracowników

Przedsiębiorca w roku podatkowym odprowadza tylko wyliczone zaliczki PIT-4R i/lub PIT-8AR, nie składa natomiast miesięcznych deklaracji. Dopiero po zakończeniu roku generuje i składa roczne rozliczenie PIT-4R i /lub PIT-8AR, w którym wyszczególnia wszystkie wyliczone podatki w roku: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ » PIT-4R lub PIT-8AR.

Zaliczka na podatek dochodowy za pracownika - deklaracje roczne

Dodatkowo w systemie można wygenerować PIT-11, przechodząc do zakładki KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ » PIT-11.